Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Osakeyhtiölain siirtymäaika päättynyt - Arvo-osuusjärjestelmään ennen lain voimaantuloa liittyneissä yhtiöissä voidaan päättää passiiviseksi jääneiden omistajien osakkeiden menettämisestä

22.12.2016 13.20
Tiedote

Syyskuussa 2006 voimaan tulleessa osakeyhtiölaissa säädettiin arvo-osuusjärjestelmään liittymistä ja ilmoittautumista koskeville säännöksille 10 vuoden siirtymäaika, jonka jälkeen arvo-osuusjärjestelmään ennen lain voimaantuloa liittyneissä yhtiöissä voidaan päättää passiiviseksi jääneiden omistajien osakkeiden menettämisestä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhat paperiosakkeet on viimeistään nyt siirrettävä arvo-osuusjärjestelmään eli oikeus osakkeisiin on kirjattava arvo-osuustilille.

Osakkeiden menettäminen edellyttää aina yhtiökokouksen päätöstä asiasta. Siten osakkeenomistajat, jotka eivät vielä ole vaatineet omistustensa kirjaamista arvo-osuustilille, voivat menettämisen välttämiseksi tehdä kirjaamishakemuksen arvopaperikeskuksen tilinhoitajalle ennen yhtiökokouksen päätöstä. Kirjaamista vaativan osakkeenomistajan on esitettävä osakekirja tai muu riittävä selvitys omistuksestaan.

Osakeyhtiölain mukaan arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön yhtiökokous voi päättää osakkeen ja siihen perustuvien oikeuksien menettämisestä, jos osakkeiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu kymmenen vuoden kuluessa liittymispäätöksestä laskettavan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Ennen vuoden 2006 osakeyhtiölain voimaantuloa arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajille on aikanaan liittämisen yhteydessä ilmoitettu sekä arvo-osuusjärjestelmään liittymisestä että siitä, miten osakkeenomistajan on meneteltävä saadakseen oikeuden osakkeeseen kirjatuksi arvo-osuustilille.

Arvo-osuusjärjestelmään liitettyihin osakkeisiin kuuluvien oikeuksien käyttäminen on koko mainitun siirtymäajan edellyttänyt sitä, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut merkittäväksi arvo-osuusjärjestelmässä pidettävään osakasluetteloon.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, puh. 02951 50558, ja
lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, puh. 02951 50224

Sivun alkuun