Hoppa till innehåll
Media

Övergångstiden för aktiebolagslagen avslutad – I de bolag som anslutit sig till värdeandelssystemet före lagens ikraftträdande kan det beslutas om förverkande av aktierna för passiva ägare

Utgivningsdatum 22.12.2016 13.20
Pressmeddelande

I den aktiebolagslag som trädde i kraft i september 2006 föreskrevs om en övergångstid på 10 år för bestämmelserna om anslutning och anmälan till värdeandelssystemet, varefter det i de bolag som anslutit sig till värdeandelssystemet innan lagens ikraftträdande kan beslutas om förverkande av aktierna för passiva ägare.

I praktiken innebär detta att de gamla pappersaktierna senast nu ska överföras till värdeandelssystemet, dvs. att rätten till aktierna ska registreras på värdeandelskontot.

Förverkande av aktier förutsätter alltid att bolagsstämman beslutar om detta. Således kan de aktieägare som inte ännu krävt att deras innehav ska registreras på värdeandelskontot, för att undvika att aktierna förverkas, ansöka om registrering hos värdepapperscentralens kontoförvaltare före bolagsstämmans beslut. En aktieägare som kräver registrering ska visa upp aktiebrevet eller annan tillräcklig redogörelse över sitt innehav.

Enligt aktiebolagslagen kan bolagsstämman för ett bolag som hör till värdeandelssystemet besluta om förverkande av en aktie och på denna grundade rättigheter, om registrering av aktierna i värdeandelssystemet inte har krävts trots att tio år förflutit från utgången av den anmälningstid som räknas från anslutningsbeslutet.

Aktieägarna i bolag som anslutit sig till värdeandelssystemet innan 2006 års aktiebolagslag trädde i kraft har i tiden underrättats om såväl anslutningen till värdeandelssystemet samt om hur aktieägaren ska förfara för att få rätten till en aktie registrerad på värdeandelskontot.

Utnyttjande av de rättigheter som hör till aktier som anslutits till värdeandelssystemet har under hela den ovannämnda övergångstiden förutsatt att aktieägaren har anmält sig för införande i den aktieägarförteckning som förs inom värdeandelssystemet.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558, och
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn 02951 50224

Tillbaka till toppen