Hyppää sisältöön
Media

Perintökaareen ehdotetaan säännöksiä perinnönjaon oikaisemisesta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2015 11.57
Tiedote

Perinnönjaon oikaisua pohtinut työryhmä on saanut mietintönsä valmiiksi. Työryhmä ehdottaa, että perintökaareen lisätään uusi perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskeva luku. Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin tilanteissa, joissa lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aiemmin toimitetussa perinnönjaossa. Uuden perillisen tai perinnönjaossa sivuutetun tulisi itse vaatia oikaisua.

Ehdotuksen lähtökohtana on, että kuolinpesästä omaisuutta saaneet palauttaisivat kuolinpesään perinnönjaossa saamansa omaisuuden oikaisua varten. Jos oikaisua vaativa on tullut perillisen asemaan vasta perinnönjaon toimittamisen jälkeen, voisi palautusvelvollinen vaihtoehtoisesti maksaa kuolinpesälle rahamäärän, joka vastaa hänen liikaa saamansa omaisuuden arvoa.

Perinnönjaon oikaisusta pyrittäisiin ensisijaisesti sopimaan osapuolten välillä. Oikaisua vaativa voisi kuitenkin tarvittaessa hakea tuomioistuimelta pesänselvittäjän määräämistä omaisuuden palauttamista varten. Kuolinpesään voitaisiin myös määrätä pesänjakaja toimittamaan oikaisujako. Ehdotuksessa on myös säännös kohtuuttoman palautusvelvollisuuden sovittelusta.

Perintöoikeuden vanhenemiseen ei muutosta

Ehdotuksen mukaan myös ositusta tai omaisuuden erottelua voidaan oikaista, jos perittävän kuoleman jälkeen on toimitettu ositus tai omaisuuden erottelu ja kuolinpesä on siinä luovuttanut omaisuutta avio- tai avopuolisolle huomattavasti velvollisuuttaan enemmän.

Ehdotuksessa ei esitetä muutoksia perintö- tai testamenttisaannon vanhentumista koskevaan sääntelyyn. Perintöoikeus vanhenee kymmenessä vuodessa perittävän kuolemasta.

Taustalla isyyslain muutokset

Esityksen taustalla on uusi isyyslaki, joka tulee voimaan vuoden 2016 alusta. Eduskunta edellytti isyyslain valmistelussa, että hallitus valmistelee esityksen perinnönjaon peräyttämistä koskevaksi sääntelyksi tilanteissa, joissa avioliiton ulkopuolella ennen 1.10.1976 syntyneellä lapsella on uuden isyyslain mukaan perintöoikeus isänpuoleisen perittävän jälkeen. Nyt valmistelu ehdotus on tätä eduskunnan lausumaa laajempi ja koskisi kaikkia perinnönjaon peräyttämistilanteita.

Työryhmän arvion mukaan esitetyllä sääntelyllä olisi vaikutusta hyvin pieneen osaan väestöä.

Ehdotus lausuntokierrokselle

Työryhmän ehdotus on kirjoitettu hallituksen esityksen muotoon ja oikeusministeriö on lähettänyt sen tänään lausuntokierrokselle. Mietinnön pohjalta valmisteltava hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalla lokakuun aikana, jotta lainsäädäntö tulisi voimaan yhtä aikaa uuden isyyslain kanssa vuoden 2016 alusta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, puh. 02951 50314, sähköposti: [email protected]

Jari Lindström
Sivun alkuun