Hyppää sisältöön
Media

Perus- ja ihmisoikeustoimijoiden asemaa selvitetty

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.5.2015 12.54
Tiedote

Oikeusministeriön asettama työryhmä on laatinut selvityksen, jossa kartoitetaan eri perus- ja ihmisoikeustoimijoiden tehtäviä ja toiminnan nykytilannetta. Selvitys perustuu valtioneuvoston vuoden 2014 ihmisoikeusselonteon linjauksiin.

Työryhmä on tarkastellut keskeisiä kansallisia perus- ja ihmisoikeustoimijoita, joihin kuuluvat muun muassa ylimmät laillisuusvalvojat, Ihmisoikeuskeskus, erityisvaltuutetut sekä keskeiset valtioneuvoston asettamat neuvottelukunnat. Lisäksi työryhmä on tarkastellut valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston toimintaa.

- Kyseessä on ensimmäinen koskaan tehty tämän alueen selvitys ja sen tulokset osoittavat, että Suomella on merkittävä vahvuus hyvin toimivassa perus- ja ihmisoikeustoimijoiden kentässä, korostaa työryhmän puheenjohtaja Sirpa Rautio Ihmisoikeuskeskuksesta.

Työryhmä on pohtinut mahdollisuuksia vahvistaa kansallisen toimijakentän johdonmukaisuutta ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Työryhmä rohkaisee hallituksesta riippumattomia perus- ja ihmisoikeustoimijoita osallistumaan Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanon seurantaan sen eri vaiheissa. Kansainvälisten sopimusvalvontaelinten suositukset tulisi nähdä säännöllisesti käytettävänä työvälineenä niin viranomaistoiminnassa kuin hallituksesta riippumattomienkin toimijoiden työssä.

Toiminnan vaikuttavuutta tulee työryhmän mukaan arvioida säännöllisesti riippumatta siitä, mikä toimija on kyseessä. Toimijoiden itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaaminen on tärkeää. Samoin on syytä kehittää jatkuvasti kuulemisen ja osallistumisen menettelyjä sekä yhteistyötapoja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto vahvistaa osaltaan tiedonkulkua valtioneuvostossa. Työryhmä katsoo, että se tulee vakiinnuttaa pysyväksi rakenteeksi.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, johtaja Sirpa Rautio, Ihmisoikeuskeskus, puh. 09 4323 780, sähköposti: [email protected]

työryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen, oikeusministeriö, puh. 02951 50454, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun