Hoppa till innehåll
Media

Utredning om aktörerna inom området för grundläggande och mänskliga rättigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2015 12.54
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet har gjort en utredning om uppgifterna av de olika aktörerna inom området för grundläggande och mänskliga rättigheter samt nuläget för deras verksamhet. Utredningen grundar sig på riktlinjerna i statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014.

Utredningen gäller de centrala nationella aktörerna, till vilka hör bland annat de högsta laglighetsövervakarna, Människorättscentret, de särskilda ombudsmännen samt centrala delegationer som tillsatts av statsrådet. Därtill har arbetsgruppen sett över uppgifterna av statsrådets nätverk av kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter.

- Det här är den första utredningen som någonsin gjorts inom detta område. Utredningen visar att de mycket väl fungerande aktörerna inom området för grundläggande och mänskliga rättigheter är en betydande styrka för Finland, betonar arbetsgruppens ordförande Sirpa Rautio från Människorättscentret.

Arbetsgruppen har diskuterat möjligheterna att göra de nationella aktörernas verksamhet mera konsekvent och stärka samarbetet mellan aktörerna. Arbetsgruppen uppmuntrar de icke-statliga aktörerna att delta i uppföljningen av verkställigheten av Finlands internationella människorättsförpliktelser. Rekommendationerna av de internationella tillsynsorganen bör ses som ett verktyg, som kan användas såväl i myndigheternas som i de icke-statliga aktörernas verksamhet.

Arbetsgruppen anser att effekterna av de olika aktörernas verksamhet bör bedömas regelbundet. Det är viktigt att trygga aktörernas ställning som självständiga och oberoende organ. Det är också viktigt att ständigt utveckla metoderna för hörande och deltagande samt samarbetet med det civila samhället.

Statsrådets nätverk av kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter främjar för sin del informationsgången inom statsrådet. Arbetsgruppen anser att nätverket bör bli en etablerad del av statsrådets verksamhet.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, direktör Sirpa Rautio, Människorättscentret, tfn 09 4323 780,
e-post: fö[email protected],

arbetsgruppens sekreterare, konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, justitieministeriet, tfn 02951 50454,
e-post: fö[email protected]


Tillbaka till toppen