Hyppää sisältöön
Media

Pörssiyhtiöiden johdon palkkiojärjestelmien avoimuuden lisääminen on kannatettavaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2013 12.57
Tiedote -
Viime päivinä julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua pörssiyhtiöiden toimivan johdon palkkioista.


Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson pitää keskustelua palkkiojärjestelmistä tärkeänä.
- Tarvitaan toimia palkkiojärjestelmien avoimuuden lisäämiseksi. Samalla on lisättävä osakkaiden mahdollisuuksia valvoa yhtiöiden johdon palkkioita. Tähänhän EU:ssa jo tähdätään, Henriksson toteaa.

Eduskunnalle annetussa tiedonannossa (E 13/2013 vp) hallitus toteaa, että osakkaiden päätösvallan lisääminen nykyistä kattavammin palkitsemisjärjestelmissä voi olla hyödyllistä osakkeenomistajien kannalta ja se parantaisi pörssiyhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä. Päätöksenteko ei kuitenkaan saisi hämärtää hallituksen roolia ja vastuuta yhtiön johtamisesta. Tämän vuoksi yhtiökokouksen toimivallan tulisi hallituksen tiedonannossa esittämän linjauksen mukaan rajoittua palkka- ja palkkioselvityksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen, ylimmän johdon palkkioiden enimmäismääriin sekä keskeisiin periaatteisiin.

Osakeyhtiölain yleisten periaatteiden mukaan johdon palkkioiden määrittäminen kuuluu sekä pörssiyhtiöissä että muissa osakeyhtiöissä yhtiön hallitukselle. Erityissäännöksiä asiasta ei ole myöskään arvopaperimarkkinalaissa, jossa säännellään vain pörssiyhtiöiden ja muiden listayhtiöiden toimintaa. Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n itsesääntelyyn perustuvassa Listayhtiöiden hallinnointikoodi 2010:ssä sen sijaan on useita suosituksia toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon palkka- ja palkitsemisjärjestelmistä.

- Yhtiön hallituksen ja yhtiökokouksen välisen työnjaon tulee olla selkeä. Jo nykyisin yhtiökokous valitsee hallituksen ja sillä on luonnollisesti myös kaikki mahdollisuudet ilmoittaa, ettei hallitus enää nauti sen luottamusta ja valita uusi hallitus, toteaa oikeusministeri Henriksson.

- Koska pörssiyhtiöitä koskeva arvopaperimarkkinalaki kuuluu valtiovarainministeriön ja kaikkia osakeyhtiöitä koskeva osakeyhtiölaki oikeusministeriön valmisteluvastuulle, on mahdollinen tuleva lainsäädäntö valmisteltava tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden kesken, korostaa oikeusministeri.

Komissiolta odotetaan vuoden vaihteessa ehdotuksia, joiden tavoitteena on lisätä pörssiyhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkka- ja palkkiokäytäntöjen sekä yksittäisten palkkioiden avoimuutta. Tarkoituksena on myös myöntää osakkaille oikeus äänestää palkka- ja palkkiokäytännöistä ja -selvityksestä. Komission ehdotuksen perusteella sääntelytarvetta selvitetään yhteistyössä valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Myös itsesääntelystä vastaavat tahot seuraavat kansainvälistä kehitystä. Sääntelyssä on syytä ottaa huomioon hyvä ja toimivaksi todettu kansainvälinen kehitys.

Lisätietoja:
erityisavustaja, Malin Brännkärr, puh. 02951 50148 ja
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö, puh. 02951 50220
[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun