Hyppää sisältöön
Media

Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston uudistamista koskeva esitys eduskunnan käsiteltäväksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2012 11.00
Tiedote -

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistukseksi. Esityksen mukaan hovioikeuksien määrä vähenisi yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrä kahdella. Kouvolan hovioikeus ja Kuopiossa sijaitseva Itä-Suomen hovioikeus yhdistettäisiin ja uuden tuomioistuimen sijaintipaikka olisi Kuopio. Myös Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet yhdistettäisiin ja uusi tuomioistuin sijoitettaisiin Kuopioon. Yhdistettävä Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeus sijoitettaisiin Ouluun. Uudistus tulisi voimaan vuoden 2014 alusta.

Tavoitteena on vahvistaa hovi-oikeuksien ja hallinto-oikeuksien rakennetta niin, että oikeusturva voidaan taata muuttuvissa yhteiskunnallisissa oloissa. Hovioikeusverkosto on säilynyt nykyisellään 1970-luvun lopulta, jolloin hovioikeuksiin saapuneiden asioiden määrä oli lähes kaksi kertaa suurempi kuin nykyisin. Nykyinen hallinto-oikeusverkosto on rakennettu vasta runsaat kymmenen vuotta sitten. Tuomioistuinten toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut paljon.

Esityksen mukaan tuomioistuinten henkilöstöltä vaaditaan vahvaa yleis- ja erityisosaamista, jotta asioiden käsittely voidaan taata oikeusvarmasti ja viivytyksettä.
Tämä edellyttää, että tuomioistuimet ovat kooltaan riittävän suuria. Riittävän suuret tuomioistuinyksiköt mahdollistavat sen, että tuomioistuintenasiantuntemus voidaan taata kaikissa asiaryhmissä. Riittävän suurilla yksiköillä on myös paremmat mahdollisuudet kehittää henkilöstönsä osaamista ja myös irrottaa voimavaroja työmenetelmien kehittämiseen ja tuomioistuintyön laadun parantamiseen liittyviin hankkeisiin.

Uudistuksessa tavoitteena on sijoittaa tuomioistuimet siten, että ne turvaavat oikeuden saatavuuden ottaen huomioon sekä väestön painopistealueet että maantieteelliset etäisyydet. Maantieteellisellä kattavuudella ei tosin sähköisten työmenetelmien ja videoneuvotteluyhteyksien hyödyntämisen myötä ole yhtä suurta merkitystä kuin aikaisemmin, esityksessä todetaan.

Uudistuksen yhteydessä on tarkoitus tasata hovioikeuksien asiamääriä myös tuomiopiirimuutoksilla. Kainuun käräjäoikeus siirtyisi Itä-Suomen hovioikeuden tuomiopiiristä Rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin. Lisäksi Hyvinkään käräjäoikeus siirtyisi Turun tai Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin, kun se nykyisin kuuluu Kouvolan hovioikeuden tuomiopiiriin.

Hallinto-oikeuksien asiamäärien tasaamiseksi ja saman aluehallintoviranomaisen asioiden ohjautumiseksi samaan hallinto-oikeuteen Kouvolan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin nykyisin kuuluva Päijät-Hämeen maakunta siirrettäisiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin.

Virkojen siirtoja selvitetään

Uudistus merkitsee muutoksia hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien organisaatioon. Lähtökohtana on, että Kouvolan hovioikeuden, Kouvolan hallinto-oikeuden ja Rovaniemen hallinto-oikeuden vakinaiset viranhaltijat siirretään ja nimitetään uusien yhdistettyjen tuomioistuinten Itä-Suomen hovioikeuden sekä Kuopion ja Oulun hallinto-oikeuden vastaaviin virkoihin. Tämä tarkoittaisi käytännössä Kouvolan hovioikeuden ja hallinto-oikeuden sekä Rovaniemen hallinto-oikeuden henkilökunnan siirtymistä työskentelemään toiselle paikkakunnalle.

Tuomiopiireihin tehtävistä muutoksista johtuen hovi- ja hallinto-oikeuksien henkilöstöllä on mahdollisuuksia sijoittua virkasiirtojen kautta myös muihin hovi- ja hallinto-oikeuksiin kuin mihin heidän virkansa lähtökohtaisesti tuomioistuimia yhdistettäessä siirtyisi. Oikeusministeriö on selvittämässä virkasiirtomahdollisuuksia laajemminkin.

Kouvolaan ja Rovaniemelle jäisivät pysyvät istuntopaikat

Asioiden käsittely hovi- ja hallinto-oikeuksissa on pääkäsittelyjä ja suullisia käsittelyjä lukuun ottamatta kirjallista. Itä-Suomen hovioikeus järjestäisi jatkossakin pääkäsittelyjä myös Kouvolassa, jonne jäisi pysyvä istuntopaikka. Hallinto-oikeuksilla puolestaan olisi pysyvät istuntopaikat myös Kouvolassa ja Rovaniemellä suullisten käsittelyjen järjestämiseksi.

Pysyvillä istuntopaikoilla ei olisi tuomioistuinten kansliaa eikä henkilökuntaa, vaan tuomioistuimet järjestäisivät niissä tarvittaessa pääkäsittelyjä ja suullisia käsittelyjä. Tästä poiketen on päätetty, että Itä-Suomen hovioikeudella voi kuitenkin siirtymäkautena - enintään vuoden 2016 loppuun - olla Kouvolassa henkilöstöä siellä järjestettävien pääkäsittelyjen hoitamiseksi.

Hovioikeuksien nykyiset sijaintipaikat ovat Turku, Vaasa, Itä-Suomen hovioikeus Kuopiossa, Helsinki, Kouvola ja Rovaniemi. Hallinto-oikeuksien sijaintipaikat ovat Helsinki, Hämeenlinna, Kouvola, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin toimii Maarianhaminassa käräjäoikeuden yhteydessä.

Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, puh. 02951 50428, ja kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, puh. 02951 50546,
s-posti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Hallituksen esitys löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi

Sivun alkuun