Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta tiedottaa
Puolueet haluavat vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ­ja rakentaa luottamusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2018 16.09
Tiedote

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE kannustaa seuraavaa hallitusta vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja autonomiaa. Puolueiden edustajat näyttivät vihreää valoa järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiselle.

KANE järjesti tänään Säätytalolla Helsingissä paneelikeskustelun, jossa eduskuntapuolueiden edustajat haastettiin pohtimaan, miten ne edistäisivät kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä tulevassa hallitusohjelmassa.

Panelisteja pyydettiin ehdottamaan konkreettisia keinoja, joilla kansalaisyhteiskunnan ääni saadaan paremmin kuuluviin päätöksenteossa. Sekä yleisö että panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että järjestöjen asiantuntijuus ja tieto tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päätöksentekoa. Konkreettisena toimenpiteenä järjestöt ja puolueet sopivat muun muassa yhteisistä järjestötapaamisista.

Keskustelussa kaikki pitivät tärkeänä demokratian yhteisiin arvoihin sitoutumista. Vapaalla ja elinvoimaisella kansalaisyhteiskunnalla nähtiin olevan tärkeä rooli yhteisöllisyyden luomisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä esimerkiksi tulevissa maakunnissa. Paneelikeskustelussa nousi vahvasti esille myös tarve kehittää avustusjärjestelmää edelleen, erityisesti järjestöjen rahoituksen ennakoitavuuden varmistamiseksi. Kehittämisen lähtökohtana tulee olla järjestöjen autonomian ja osallisuuden vahvistamien. Järjestöjen tulee myös olla aktiivisesti mukana avustusjärjestelmän uudistamisessa.

KANE katsoo, että tulevan hallituksen tulisi muun muassa kehittää kansalaisyhteiskunnan kuulemiskäytäntöjä, parantaa järjestöjen avustuskäytäntöjä sekä huolehtia riittävistä ja monipuolisista vapaan kansalaisosallistumisen keinoista.

- Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten turvaaminen on vakaan demokratian edellytys. Siksi KANE halusi haastaa puoluesihteerit keskusteluun siitä, miten ne huomioisivat kansalaisyhteiskunnan tulevassa hallitusohjelmassa ja puolueiden vaaliohjelmissa, neuvottelukunnan puheenjohtaja, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula toteaa.

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE edistää hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajien lisäksi 19 jäsentä, jotka edustavat järjestöjä, tutkimusta, elinkeinoelämää, vapaata kansalaistoimintaa sekä ministeriöitä ja virastoja. KANE julkaisi hallitusohjelmatavoitteensa kesäkuussa 2018.

Lisätietoja:

neuvottelukunnan puheenjohtaja Kristiina Kumpula, [email protected], puh. +358 40 588 6248

neuvottelukunnan pääsihteeri, erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, KANEn pääsihteeri, p. 0295 150416, [email protected]

Lue lisää:

Hallitusohjelmalla kohti autonomista, elinvoimaista ja yhdenvertaista kansalaisyhteiskuntaa. KANEn hallitusohjelmatavoitteita 2019–2023

KANE oikeusministeriön verkkosivuilla

Sivun alkuun