Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för medborgarsamhällspolitik informerar
Partierna vill stärka det civila samhället och bygga upp förtroendet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2018 16.09
Pressmeddelande

Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) uppmuntrar den följande regeringen att förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar och autonomi. Partiernas företrädare ger grönt ljus för att öka organisationernas möjligheter att påverka.

I en paneldiskussion som KANE ordnade i dag i Ständerhuset i Helsingfors fick riksdagspartiernas partisekreterare möjlighet att överlägga på vilket sätt de skulle främja det civila samhällets verksamhetsförutsättningar i det kommande regeringsprogrammet.

Panellisterna ombads att komma med konkreta förslag för hur det civila samhällets röst skulle kunna höras bättre i beslutsfattandet. Både publiken och panellisterna enades om att organisationers expertis och kunskaper borde utnyttjas i ett så tidigt skede som möjligt i beslutsfattandet. Som en konkret åtgärd kom organisationerna och partierna överens om gemensamma organisationsmöten.

I diskussionen ansåg alla att det är viktigt att förbinda sig till gemensamma demokratiska värden. Ett fritt och livskraftigt civilt samhälle ansågs ha en viktig roll när det gäller att skapa gemenskapskänsla och förebygga utslagning till exempel i de kommande landskapen. I paneldiskussionen lyfte man tydligt fram behovet att utveckla understödssystemet, speciellt för att trygga förutsebarheten av organisationernas finansiering. Utgångspunkten för utvecklingsåtgärderna ska vara att öka organisationernas autonomi och delaktighet.  Organisationerna ska också aktivt delta i förnyandet av understödssystemet.

KANE anser att följande regering bör bl.a. utveckla metoderna för att höra det civila samhället, förbättra organisationers understödspraxis samt trygga tillräckliga och mångsidiga möjligheter för medborgardeltagande.

- En stabil demokrati förutsätter att det civila samhället tryggas goda verksamhetsförutsättningar. Därför ville KANE bjuda in partisekreterarna för att diskutera på vilket sätt det civila samhället kan beaktas i det följande regeringsprogrammet och i partiernas valprogram, säger delegationens ordförande, generalsekreteraren för Finlands Röda Kors Kristiina Kumpula.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) i anslutning till justitieministeriet har till uppgift att främja växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna samt att förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar. Delegationen består av en ordförande och 19 medlemmar som representerar organisationer, forskning, näringslivet, fri medborgarverksamhet samt ministerier och ämbetsverk. KANE informerade om sina mål för regeringsprogrammet i juni 2018.

Mer information:

Kristiina Kumpula, delegationens ordförande [email protected], tfn +358 40 588 6248

Maria Wakeham-Hartonen, delegationens generalsekreterare, specialsakkunnig, tfn 0295 150416, [email protected]

Läs mer:

Med regeringsprogrammet mot ett autonomt, livskraftigt och jämlikt civilt samhälle.KANE:s mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Mer om KANE på justitieministeriets webbplats

Tillbaka till toppen