Hyppää sisältöön
Media

Raportti kartoittaa syrjintää koskevia tietolähteitä Suomessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2019 11.31
Uutinen

Oikeusministeriö on julkaissut raportin, jossa kartoitetaan syrjintää koskevia tietolähteitä, syrjintään liittyvää tutkimustoimintaa ja tiedonkeruuta Suomessa.

Raportin mukaan syrjintätiedon määrä ja laatu ovat kasvaneet merkittävästi viimeisten 12 vuoden aikana. Kun tietoa on runsaammin, ja se on edelleen hajanaista, kokonaiskuvaa syrjinnästä Suomessa voi olla vaikea muodostaa.

Simo Mannilan tekemää kartoitusta varten on koottu tietoa väestötutkimuksista, tilastoista ja eri viranomaisten keräämästä hallinnollisesta datasta. Tämän lisäksi on kerätty yli 50 asiantuntijan ja virkamiehen näkemyksiä tiedonkeruun nykytilasta ja tarpeista. Raportissa tunnistetaan tiedonkeruun aukkoja ja heikkouksia sekä annetaan suosituksia tiedonkeruun kehittämiseksi Suomessa. Vastaava analyysi on tehty vuonna 2007.

Syrjinnällä tarkoitetaan raportissa yhdenvertaisuuslaissa määriteltyä syrjintää. Yhdenvertaisuuslain mukaan syrjintä on kielletty iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Syrjinnän seurannan kansalliset tietolähteet

Sivun alkuun