Hoppa till innehåll
Media

Rapport om informationskällorna för diskriminering i Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2019 11.31
Nyhet

Justitieministeriet har gett ut en rapport om informationskällorna för diskriminering, forskning i diskriminering och insamlingen av information om diskriminering i Finland.

Enligt rapporten har tillgången till information om diskriminering och informationens kvalitet förbättrats betydligt under de senaste 12 åren. Trots att det finns mer information är den fortfarande splittrad och därför kan det vara svårt att bilda en helhetsbild av diskriminering i Finland.

Kartläggningen har gjorts av Simo Mannila på basis av olika befolkningsundersökningar, statistik och administrativ data som finns hos olika myndigheter. Därtill har man hört över 50 sakkunniga och tjänstemän för att reda ut deras synpunkter på nuläget och behoven i fråga om insamlingen av information. I rapporten har man identifierat luckor och brister i informationsinsamlingen i Finland och gett rekommendationer om hur den kan utvecklas. En motsvarande analys har gjorts 2007.

Med diskriminering avses i rapporten diskriminering enligt definitionen i diskrimineringslagen. I diskrimineringslagen förbjuds diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Nationella informationskällor för uppföljningen av diskriminering (på finska)

Tillbaka till toppen