Hyppää sisältöön
Media

Hallitus haluaa uudistaa vakuutusoikeuden toimintaa nopeammaksi ja avoimemmaksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2010 11.20
Tiedote -

Vakuutusoikeuden käsittelyaikoja halutaan lyhentää keventämällä tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoja. Muutoksenhakijan tiedonsaantia häntä koskevasta lääketieteellisestä arvioinnista parannettaisiin ja lääkärien nimitysmenettely muutettaisiin nykyistä avoimemmaksi.

Hallitus hyväksyi esityksen ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle 3. joulukuuta tasavallan presidentin esittelyssä.

Vakuutusoikeuden toimintaa tehostettaisiin siirtämällä oikeudellisesti yksinkertaisia asioita yhden tuomarin ratkaistaviksi. Jos ratkaisussa tarvitaan lääketieteellistä asiantuntemusta, asia voitaisiin käsitellä yhden tuomarin ja lääkärijäsenen kokoonpanossa. Myös työoloja, yritystoimintaa ja sotilasvamma-asioita tuntevien jäsenten osallistumista ratkaisukokoonpanoihin vähennettäisiin. Nykyisin vakuutusoikeus on päätösvaltainen kolmen ja viiden jäsenen kokoonpanoissa.

Uudistus vapauttaisi vakuutusoikeuden voimavaroja vaativiin juttuihin, joissa myös käsittelyajat ovat kaikkien pisimmät. Vakuutusoikeus käsittelee toimeentuloturvaa koskevat valitukset keskimäärin vuodessa.

Ulkopuolisilta asiantuntijalääkäreiltä pyydettäisiin lausuntoja entistä useammin. Uudistus lisäisi vakuutusoikeuden toiminnan avoimuutta, sillä muutoksenhakijat saavat näiden lääkärien antamat lausunnot käyttöönsä ja kommentoitavikseen. Sen sijaan vakuutusoikeuden lääkärijäsenten lausunnot pysyvät edelleen tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piirissä.

Vakuutusoikeus antaisi muutoksenhakijalle myös tiedot asian vireille tulosta, arvioidusta käsittelyajasta, kirjallisen ja suullisen selvityksen huomioon ottamisesta sekä ohjeet lisäselvityksen toimittamiseksi.

Virantäyttömenettelyä uudistetaan muun muassa siten, että vakuutusoikeuden lääkärijäsenten ja muiden asiantuntijajäsenten olisi nimitysvaiheessa ilmoitettava sidonnaisuutensa.


Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, puh. 09 1606 7915, s-posti: ann-mari.pitkaranta(at)om.fi

Sivun alkuun