Hoppa till innehåll
Media

Regeringen vill göra försäkringsdomstolens verksamhet snabbare och mer öppen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2010 11.20
Pressmeddelande -

Man vill förkorta behandlingstiderna vid försäkringsdomstolen genom att göra domstolens beslutssammansättningar i vissa typer av ärenden lättare. Ändringssökandens rätt att få ta del av en medicinsk bedömning som gäller honom eller henne ska förbättras och förfarandet för utnämning av läkare ska göras mer öppet.

Regeringen antog propositionen och den avses bli överlämnad till riksdagen vid presidentföredragningen den 3 december.

Försäkringsdomstolens verksamhet ska effektiviseras genom att i fortsättningen avgöra sådana ärenden som juridiskt sett är enkla i en sammansättning med en domare. Om ärendet kräver medicinsk sakkunskap, kan det behandlas i en sammansättning med en domare och en läkarledamot. Dessutom föreslås det att färre ledamöter som är förtrogna med arbetsförhållanden, företagsverksamhet och militärskadeärenden ingår i beslutssammansättningarna. För närvarande är försäkringsdomstolen domför i en sammansättning med tre och fem ledamöter.

Reformen ska frigöra försäkringsdomstolens resurser för mer krävande ärenden, vilkas behandlingstider också är längst. Den genomsnittliga behandlingstiden för besvär som gäller social trygghet är vid försäkringsdomstolen ett år.

Utlåtanden ska i större utsträckning än för närvarande inhämtas av utomstående sakkunnigläkare. Reformen ska öka öppenheten i försäkringsdomstolens verksamhet, eftersom ändringssökanden ska ha rätt att ta del av sakkunnigläkarens utlåtande och ges också tillfälle att yttra sig om det. I stället ska utlåtanden av försäkringsdomstolens läkarledamöter fortfarande omfattas av domstolens förhandlingssekretess.

Försäkringsdomstolen ska efter att ha inlett ett ärende underrätta sökanden om detta, om den beräknade behandlingstiden, om hur muntlig och skriftlig utredning beaktas vid handläggningen samt ge sökanden anvisningar om hur tilläggsutredning kan sändas in.

Förfarandet för tillsättning av tjänster ska förnyas bl.a. på det sättet att försäkringsdomstolens läkarledamöter och andra sakkunnigledamöter i samband med utnämningen ska redogöra för sina bindningar .


Ytterligare upplysningar:
utvecklingschef Ann-Mari Pitkäranta, tfn (09) 1606 7915, e-post: ann-mari.pitkaranta(at)om.fi

Tuija Brax
Tillbaka till toppen