Hyppää sisältöön
Media

Samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteiden sääntelyä selvitetty

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2010 10.15
Tiedote -

Oikeusministeriössä on tehty selvitys samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteiden sääntelystä. Selvityksen tarkoituksena on taustoittaa asiasta käytävää julkista keskustelua. Oikeusministeriö on tulevaisuuskatsauksessaan asettanut lähitulevaisuuden tavoitteeksi varmistaa, ettei samaa sukupuolta olevien pariskuntien oikeusasema perusteettomasti poikkea aviopuolisoiden oikeusasemasta.

Selvityksen mukaan samaa sukupuolta olevien avioliitto on ainakin toistaiseksi kansainvälisesti katsoen harvinaisuus. Samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat tällä hetkellä solmia avioliiton Pohjoismaista Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Uudistus tuli voimaan Ruotsissa ja Norjassa vuonna 2009 ja Islannissa kuluvan vuoden kesäkuussa. Myös muun muassa Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa ja Portugalissa sekä Kanadassa on käytössä samaa sukupuolta olevien avioliitto.

Selvityksessä on arvioitu, mitä samaa sukupuolta olevien avioliiton toteuttaminen Suomessa merkitsisi ja miten se olisi lakiteknisesti toteutettavissa.

Jos muutos päätettäisiin toteuttaa, se merkitsisi, että samaa sukupuolta olevalle avioparille tulisi oikeus ottaa yhdessä ottolapsi. Avioliiton solmimisen yhteydessä toinen puoliso voisi suoraan lain nojalla saada puolisonsa sukunimen. Näitä oikeuksia ei ole rekisteröidyssä parisuhteessa.

Uudistuksen toteuttaminen edellyttäisi vain vähän muutoksia avioliittolakiin, sillä laissa käytetään jo nykyisin sukupuolineutraalia terminologiaa. Myöskään avioliittoon vihkimistä koskevia säännöksiä ei tarvitsisi muuttaa lukuun ottamatta vihkikaavaa. Kirkko ja uskonnolliset yhdyskunnat voivat nykyisinkin asettaa uskonnosta johtuvia lisäedellytyksiä kirkolliselle vihkimiselle. Tällainen lisäedellytys voisi olla muun muassa se, että avioliittoon vihitään vain vastakkaista sukupuolta olevia henkilöitä.

Uudistuksen yhteydessä olisi päätettävä, säilyisikö rekisteröity parisuhde käytössä vai kumottaisiinko se kokonaan ja mitä tapahtuisi olemassa oleville rekisteröidyille parisuhteille. Lisäksi olisi tutkittava, miten uudistus vaikuttaisi lainsäädäntöön, jossa kytketään oikeusvaikutuksia tiettyyn perherooliin, kuten äitiyteen tai isyyteen.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen, puh. 09 1606 7713
lainsäädäntöneuvos Markku Helin, puh. 09 1606 7665
sähköposti: [email protected]

Muistio samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen sääntelystä

Sivun alkuun