Hoppa till innehåll
Media

Reglering av parförhållanden mellan personer av samma kön har utretts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2010 10.15
Pressmeddelande -

En utredning om reglering av parförhållanden mellan personer av samma kön har gjorts i justitieministeriet. Avsikten med utredningen är att ge en bakgrund till den offentliga debatten om ärendet. Justitieministeriet har i sin framtidsöversikt ställt upp som mål för den närmaste framtiden att säkerställa att den rättsliga ställningen för par av samma kön inte ogrundat avviker från den rättsliga ställningen för äkta par.

Enligt utredningen är äktenskap mellan personer av samma kön internationellt sett sällsynt, åtminstone tillsvidare. De nordiska länder där personer av samma kön kan ingå äktenskap är för närvarande Sverige, Norge och Island. Reformen trädde i kraft i Sverige och Norge år 2009 och i Island i juni i år. Äktenskap mellan personer av samma kön kan ingås också bland annat i Nederländerna, Belgien, Spanien, Portugal och Kanada.

I utredningen har det bedömts vad införandet av könsneutralt äktenskap skulle betyda i Finland och vilka lagtekniska frågor som borde tas i beaktande vid genomförandet av reformen.

Om man beslutade att genomföra reformen, skulle det betyda att äkta par av samma kön skulle ha rätt att adoptera barn tillsammans. I samband med ingående av äktenskap skulle en make direkt med stöd av lag kunna ta den andra makens efternamn. Dessa rättigheter gäller inte personer i ett registrerat partnerskap.

Genomförandet av reformen skulle kräva endast få ändringar i äktenskapslagen, för terminologin i lagen är redan nu könsneutral. Bestämmelser om vigsel till äktenskap skulle inte heller behöva ändras med undantag av vigselformuläret. Även för närvarande kan kyrkan och religiösa samfund ställa tilläggsförutsättningar för kyrklig vigsel med anledning av religion. En sådan tilläggsförutsättning skulle kunna vara till exempel att endast personer som är av olika kön vigs till äktenskap.

I samband med reformen borde man också besluta om möjligheten till registrerat partnerskap skulle kvarstå eller om den totalt skulle slopas samt vad som skulle hända för de redan registrerade partnerskapen. Därtill ska man utreda hur reformen skulle påverka den lagstiftning där rättsverkningar är förknippade med vissa familjeroller, såsom moderskap eller faderskap.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Antti T. Leinonen, tfn 09 1606 7713
lagstiftningsrådet Markku Helin, tfn 09 1606 766
e-post: fö[email protected]

Promemorian om reglering av parförhållanden mellan personer av samma kön (på finska)

Tillbaka till toppen