Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriö ja sisäministeriö tiedottavat
Rikosasioiden käsittelyn toimivuudesta selvitys

oikeusministeriösisäministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2019 9.25
Tiedote

Oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat käynnistäneet selvityksen poliisin, syyttäjälaitoksen ja käräjäoikeuksien käytännöistä ja menettelytavoista. Selvityksen tarkoituksena on arvioida rikosprosessin toimivuutta erityisesti Lean-periaatteiden näkökulmasta.

Nyt tehtävän selvityksen tavoitteena on lyhentää rikosasioiden käsittelyaikoja ja varmistaa rikosketjun toimivuus. Erityistä huomiota selvityksessä kiinnitetään odotusaikoihin ja asioiden sujuvuuteen. Selvityksessä kuullaan niin poliisin, syyttäjälaitoksen kuin tuomioistuinten edustajia.

Lean-periaatteet ovat tuotantotalouden menetelmä, jossa keskeistä on muun muassa hukan, kuten odotusaikojen, vähentäminen ja keskittyminen prosessin tavoitteiden kannalta tarpeellisiin toimintoihin.

Selvityksessä tarkastellaan muun muassa sitä, kyetäänkö rikosasioita käsittelemään heti kokonaan ja sisältyykö nykyisiin menettelyihin tarpeettomia jonoja. Lisäksi arvioidaan, tehdäänkö rikosprosessissa työtä, joka ei edistä rikosvastuun toteutumista, oikeussuojan antamista, oikeusturvasta huolehtimista tai rikosten ehkäisyä.

Selvityksessä kartoitetaan myös, toimivatko massarikosten nopeaan käsittelyyn liittyvät käytännöt, onko syyttäjien toiminta sovitettu yhteen poliisin ja tuomioistuinlaitoksen kanssa, tehdäänkö eri viranomaisissa päällekkäistä tai turhaa työtä sekä onko viranomaisilla käytössään hyviä käytäntöjä, joita voisi ottaa käyttöön valtakunnallisesti.

Vakavampien rikosasioiden osalta selvityksessä tarkastellaan muun muassa sitä, toimiiko poliisin ja syyttäjän välinen esitutkintayhteistyö, pystyvätkö syyttäjät panostamaan riittävästi esitutkintayhteistyöhön, ovatko menettelyt sujuvat ja yhdenmukaiset sekä toimiiko loppulausuntomenettely. Erityistä huomiota selvityksessä kiinnitetään lapsiin kohdistuviin vakaviin rikoksiin.

Selvityksen tekee professori Matti Tolvanen. Hankkeen pysyvinä asiantuntijoina toimivat Keskusrikospoliisin päällikkö Tero Kurenmaa ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe. Työn määräaika on 31. joulukuuta 2019.

Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja Ville Hinkkanen, oikeusministeriö, puh. 0295 150 165, [email protected],

ylijohtaja Risto Lammi, sisäministeriö, puh. 0295 488 550, [email protected]

Sivun alkuun