Hyppää sisältöön
Media

Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyötä esitetään tehostettavaksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.7.2019 10.30
Uutinen

Oikeusministeriön asettama työryhmä on selvittänyt Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyön järjestämistä. Työryhmä ehdottaa muutoksia vankeuslain ja tutkintavankeuslain toimivaltuuksia koskeviin säännöksiin sekä henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annettuun lakiin.

Muutosten tarkoituksena on täsmentää toimivaltuuksia ja saada turvallisuustietorekisterin tietosisältöä koskevat säännökset vastaamaan Rikosseuraamuslaitokselle laissa asetettuja tehtäviä.

Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä esitetään muutettavaksi turvaamaan poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen toimivaltuuksien mukaisten tehtävien asianmukainen suorittaminen.

Nykyinen lainsäädännöllinen perusta viranomaisten välisen yhteistyön järjestämiseksi ja vankeusaikaisten rikosten estämiseksi on osoittautunut riittämättömäksi. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen (PTR) yhteistoiminnasta annettua lakia esitetään muutettavaksi siten, että Rikosseuraamuslaitos voi osallistua PTR-yksikön toimintaan. Viranomaisten välinen yhteistyö on välttämätöntä vankiloiden ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta.

Työryhmämietintö lähetetään tänään lausuntokierrokselle. Lausuntoaika päättyy 30. elokuuta 2019.

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Katariina Jahkola, puh. 02951 50246, [email protected]

erityisasiantuntija Anne Kohvakka, puh. 02951 50183, [email protected]
 

Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyö 

Sivun alkuun