Hoppa till innehåll
Media

Samarbetet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och polisen ska effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2019 10.30
Nyhet

Justitieministeriets arbetsgrupp har utrett organiseringen av samarbetet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och polisen. Arbetsgruppen föreslår ändringar i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten samt i bestämmelserna som gäller myndigheternas befogenheter i fängelselagen och häktningslagen.

Syftet är att precisera bestämmelserna om myndigheternas befogenheter och uppdatera bestämmelserna om datainnehållet i säkerhetsregistret så att de motsvarar de uppgifter som Brottspåföljdsmyndigheten har enligt lag. 

Det föreslås också att bestämmelserna om utlämnande av uppgifter från Brottspåföljdsmyndigheten ska ändras för att säkerställa att uppgifter som ingår i polisens eller en annan förundersökningsmyndighets befogenheter utförs på behörigt sätt.

Den nuvarande lagstiftningsgrunden för organiseringen av samarbetet mellan myndigheterna och för att hindra brott under fängelsetiden har visat sig otillräcklig. Lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (PTG) ska enligt förslaget ändras så att Brottspåföljdsmyndigheten kan delta i PTG-enhetens verksamhet. Samarbete mellan myndigheter är nödvändigt med tanke på säkerheten i fängelserna och i samhället.

Arbetsgruppens betänkande skickas ut på remiss i dag. Remisstiden går ut den 30 augusti 2019.

Mer information:

Katariina Jahkola, enhetschef, tfn 02951 50246, [email protected]

Anne Kohvakka, specialsakkunnig, tfn 02951 50183, [email protected]
 

Samarbetet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och polisen (på finska)

Tillbaka till toppen