Hyppää sisältöön
Media

Ryhmärakennuttamiseen selkeät säännökset

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.1.2013 7.30
Tiedote -

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on parantaa ryhmärakennuttamisen toimintaedellytyksiä selkeyttämällä asuntokauppalakia ja turvaamalla hankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema.

Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan omatoimirakentamisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakentamisen välimuotoa, jossa ryhmä tulevia asukkaita organisoituu ja ryhtyy rakennuttamishankkeeseen yhdessä. Hankkeissa on usein mukana myös rakennuttajakonsultti, jolla on samantyyppisiä tehtäviä kuin perustajaosakkaalla uusien asuntojen rakentamisessa.

Konsulttialoitteisten, asuntoyhteisömuodossa tapahtuvien ryhmärakennuttamishankkeiden suhde asuntokauppalakiin on nykyisin tulkinnanvarainen.

Oikeustilan selkeyttämisen lisäksi työryhmän on valmisteltava ehdotukset näihin hankkeisiin osallistuvien oikeusaseman turvaamiseksi mm. varmistamalla näiden tiedonsaanti omasta asemastaan ja suunnitteilla olevasta hankkeesta. Lisäksi työryhmän on selvitettävä, miltä osin asuntokauppalain ostajansuojasäännöksiä on perusteltua soveltaa myös ryhmärakennuttamishankkeissa. Sen on myös arvioitava, tulisiko lakiin sisällyttää säännökset rakennuttajakonsultin vastuusta esimerkiksi silloin, jos hän on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja tai hänen suorituksensa ei muutoin vastaa sovittua.

Työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi 31.1.2014 mennessä.

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh. 02951 50266
s-posti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun