Hyppää sisältöön
Media

Säännökset yhdyskuntaseuraamuksista toukokuun alusta lähtien kootusti yhteen lakiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.4.2015 13.23
Tiedote

Yhdyskuntaseuraamuksista on säädetty uusi, erillislait korvaava yhtenäinen laki, joka tulee voimaan toukokuun alusta. Uudesta laista käyvät ilmi eri yhdyskuntaseuraamusten yhteiset ja kullekin seuraamukselle ominaiset piirteet. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa uusi laki huomenna perjantaina 10. huhtikuuta.

Yhdyskuntaseuraamuksilla tarkoitetaan yhdyskuntapalvelua, valvontarangaistusta, ehdollisen vankeuden valvontaa, nuorisorangaistusta ja ehdonalaisen vapauden valvontaa. Uusi laki ei koske valvottua koevapautta, vaan siitä jää voimaan oma lakinsa.

Uudessa laissa todetaan, että rikoksettoman elämän valmiuksia lisäävät toiminnot ja palvelut pyritään järjestämään siten, että ennen yhdyskuntaseuraamusta alkaneet toiminnot jatkuvat myös seuraamuksen aikana. Vastaavasti seuraamuksen aikana alkaneiden toimintojen tulee jatkua ilman keskeytystä seuraamuksen suorittamisen jälkeen.

Uuteen lakiin on kirjattu aikaisempaa täsmällisemmin kuntien ja valtion kustannusten jakautuminen. Järjestely on kuntien kannalta kustannusneutraali eli kuntien tehtävät eivätkä kustannukset lisäänny. Seuraamuksen täytäntöönpanoon liittyvien toimintojen järjestäminen ja maksaminen on Rikosseuraamuslaitoksen vastuulla. Tuomitun kotikunta puolestaan vastaa kunnallisten peruspalveluiden järjestämisestä ja maksamisesta eli niistä velvoitteista, jotka kunnille kuuluvat voimassa olevan lainsäädännön nojalla.

Alle 21-vuotiaana rikoksen tehneille lisätään uutena mahdollisuutena tuettu yhdyskuntapalvelu. Seuraamus sisältää erityisesti nuorille suunnattua toimintaa, joka kehittää valmiuksia rikoksettomaan elämään ja parantaa sosiaalista toimintakykyä.

Samalla täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät loputkin tehtävät siirretään ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslaitokselle.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Anne Hartoneva, puh. 02951 50344,
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun