Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om samhällspåföljder samlas i en lag fr.o.m. början av maj

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2015 13.23
Pressmeddelande

Det har stiftats en ny enhetlig lag om samhällspåföljder som ersätter de tidigare separata lagarna. Lagen träder i kraft vid ingången av maj. Av den nya lagen framgår vilka de gemensamma dragen för de olika samhällspåföljderna är och de typiska dragen för respektive påföljd. Avsikten är att republikens president stadfäster den nya lagen i morgon på fredagen den 10 april.

Med samhällspåföljd avses samhällstjänst, övervakningsstraff, övervakning av villkorligt fängelse, ungdomsstraff och övervakning av villkorlig frihet. Den nya lagen gäller inte övervakad frihet på prov, utan om den bestäms fortfarande i den gamla lagen om övervakad frihet på prov.

Enligt den nya lagen ska man sträva efter att ordna åtgärderna och tjänsterna som syftar till att öka möjligheterna att leva ett brottsfritt liv så att verksamhet som har inletts redan före samhällspåföljden fortsätter även under strafftiden. Likaså är det viktigt att åtgärderna fortsätter utan avbrott också efter att påföljden har avtjänats.

Den nya lagen innehåller tydligare bestämmelser om kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten. Ur kommunernas synvinkel är ändringen kostnadsneutral, dvs. den ökar varken kommunens uppgifter eller kostnader. Brottspåföljdsmyndigheten svarar för ordnandet av och kostnaderna för funktioner som hänför sig till verkställighet av samhällspåföljder. Den dömdes hemkommun svarar för sin del för ordnande och betalande av kommunal basservice, dvs. för de skyldigheter som kommunerna har med stöd av den gällande lagstiftningen.

Med lagen införs också en ny effektivt övervakad samhällstjänst för under 21-åriga gärningsmän. I påföljden ingår verksamhet som är riktad särskilt till unga i syfte att utveckla färdigheterna för ett liv utan brott och den sociala funktionsförmågan.

Med stöd av lagen överförs också de sista uppgifterna avseende inledande av verkställighet av straff från utsökningsväsendet på Brottspåföljdsmyndigheten.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Anne Hartoneva, tfn 02951 50344,
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen