Hyppää sisältöön
Media

Työtuomioistuimen presidentiksi esitetään Saloheimoa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2010 10.00
Tiedote -

Hallitus esitti tänään, että työtuomioistuimen presidentiksi nimitetään työtuomioistuinneuvos Jorma Saloheimo 1.9.2010 lukien. Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä perjantaina 4.6.2010.

Oikeustieteen tohtori Saloheimo on työtuomioistuimen työtuomioistuinneuvos. Hän on aikaisemmin toiminut Helsingin yliopistossa työ-, hallinto- ja yksityisoikeuden assistenttina, tutkijana, dosenttina sekä apulaisprofessorina. Hän on toiminut myös Joensuun yliopistossa työoikeuden dosenttina sekä Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa yritysjuridiikan professorina. Lisäksi Saloheimo on toiminut lainvalmistelutehtävissä oikeusministeriössä.

Virka tuli avoimeksi, koska työtuomioistuimen nykyinen presidentti Pekka Orasmaa siirtyy eläkkeelle syyskuun alussa. Virkaan ei ollut muita hakijoita.

Työtuomioistuin ratkaisee erityistuomioistuimena työehtosopimus- ja virkaehtosopimusriitoja sekä työrauhavelvoitteen rikkomista koskevia asioita. Työtuomioistuin toimii lisäksi muutoksenhakutuomioistuimena työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamista koskevissa asioissa. Työtuomioistuimessa saa hakea muutosta myös eräisiin työneuvoston poikkeuslupa-asioissa antamiin ratkaisuihin. Lisäksi työtuomioistuin voi antaa lausuntoja muille tuomioistuimille. Työtuomioistuimessa on presidentin lisäksi työtuomioistuinneuvos, kolme työtuomioistuimen sihteeriä sekä neljätoista sivutoimista jäsentä varajäsenineen. Muuta henkilöstöä on noin kuusi henkilöä.

Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, puh. 09 1606 7608
sähköposti [email protected]

Sivun alkuun