Hoppa till innehåll
Media

Saloheimo föreslås bli utnämnd till president vid arbetsdomstolen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2010 10.00
Pressmeddelande -

Regeringen har idag gjort en framställning om att arbetsdomstolsrådet Jorma Saloheimo utnämns till president vid arbetsdomstolen fr.o.m. 1.9.2010. Republikens president har för avsikt att besluta om utnämningen på fredagen den 4 juni 2010.

Juris doktor Saloheimo är arbetsdomstolsråd vid arbetsdomstolen. Han har tidigare arbetat vid Helsingfors universitet som assistent, forskare, docent och biträdande professor inom området för arbets-, förvaltnings- och privaträtt. Han har också arbetat vid Joensuu universitet som docent i arbetsrätt samt vid Villmanstrand tekniska högskola som professor i företagsjuridik. Saloheimo har dessutom skött lagberedningsuppgifter vid justitieministeriet.

Tjänsten ledigförklarades, eftersom arbetsdomstolens nuvarande president Pekka Orasmaa går i pension i början av september. Ingen annan sökte tjänsten.

Arbetsdomstolen avgör i egenskap av specialdomstol tvistemål som gäller arbets- och tjänstekollektivavtal samt brott mot fredsplikten. Arbetsdomstolen är också fullföljdsdomstol i ärenden som gäller fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan. Dessutom kan besvär över avgöranden som arbetsrådet meddelat om vissa dispensbeslut anföras hos arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen kan även ge utlåtanden till andra domstolar. Vid arbetsdomstolen finns utöver presidenten och ett arbetsdomstolsråd, tre arbetsdomstolens sekreterare samt fjorton ledamöter med befattningen som bisyssla och deras suppleanter. Till personalen hör också sex andra anställda.

Ytterligare upplysningar:
biträdande avdelningschef, regeringsrådet Heikki Liljeroos, tfn 09 1606 7608
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen