Hyppää sisältöön
Media

Sananvapautta halutaan turvata EU:ssa torjumalla häirintätarkoituksessa nostettuja oikeuskanteita

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2022 10.44
Tiedote

EU:ssa halutaan suojella erityisesti toimittajia ja ihmisoikeusaktivisteja häirintätarkoituksessa nostetuilta oikeuskanteilta. Direktiiviehdotus on osa Euroopan demokratiasuunnitelmaa, jolla halutaan vahvistaa muun muassa tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja sananvapautta. Valtioneuvosto lähetti direktiiviehdotuksen tänään eduskunnalle.

Euroopan komissio antoi huhtikuussa direktiiviehdotuksen, jonka tarkoituksena on suojella julkista osallistumista harjoittavia henkilöitä perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on antaa tuomioistuimille ja kanteiden kohteille välineitä 
häirintätarkoituksessa nostettuja kanteita, eli niin sanottuja SLAPP-kanteita (Strategic Lawsuit Against Public Participation), vastaan.

Ehdotuksen mukaan tuomioistuin voisi hylätä ilmeisen perusteettoman häirintätarkoituksessa nostetun kanteen. Vastaajalla, eli sillä, jota vastaan kanne on nostettu, tulisi olla oikeus hakea tuomioistuimelta muun muassa vakuutta oikeudenkäyntikulujen tai vahinkojen varalta, oikeudenkäyntikulujen korvaamista ja korvausta oikeudenkäynnin aiheuttamista vahingoista. Tuomioistuin voisi myös määrätä niin sanottuja varoittavia seuraamuksia perusteettoman kanteen nostaneelle. 

Valtioneuvosto tukee ehdotuksen tavoitteita, mutta pitää ehdotusta osin ongelmallisena ja raskaana toteuttaa. Ongelmallinen on esimerkiksi ehdotuksen niin sanotut varoittavat seuraamukset. Valtioneuvoston mukaan oikeuden saatavuuden ja oikeusturvan kannalta olisi ongelmallista sanktioida perusteettoman tai heikosti perustellun siviilikanteen nostaminen muulla tavoin kuin määräämällä kanteen nostaja korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Suomi pyrkii tulevissa neuvotteluissa siihen, että direktiivi olisi mahdollisimman yhteensopiva kansallisen järjestelmämme kanssa.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 0295 150 026, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun