Hoppa till innehåll
Media

EU vill trygga yttrandefriheten genom att bekämpa ogrundade rättsprocesser

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.44
Pressmeddelande

EU vill skydda särskilt journalister och människorättsförsvarare som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk. Direktivförslaget är en del av de åtgärder inom ramen för den europeiska handlingsplanen för demokrati som bland annat syftar till att stärka mediernas frihet och mångfald. Statsrådet sände i dag förslaget till direktiv till riksdagen.

I april lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk. Målet är att ge domstolarna och dem som blir måltavlor för rättegångsmissbruk verktyg mot  så kallade munkavle-processer eller SLAPP-processer (Strategic Lawsuits Against Public Participation).

Enligt förslaget ska en domstol kunna avvisa en uppenbart ogrundad talan. Svaranden, det vill säga mot vilken talan har väckts, ska ha rätt att hos domstolen ansöka om bland annat säkerhet för rättegångskostnader eller skador, ersättning för rättegångskostnader och de skador som följer av rättegången. Domstolen kan också ha en möjlighet att ålägga så kallade avskräckande påföljder för den part som väckt en ogrundad talan. 

Statsrådet understöder förslagets mål, men anser att förslaget delvis är problematiskt och tungt att genomföra. Till exempel de så kallade avskräckande påföljderna kan bli problematiska. Med tanke på tillgången till rättsmedel och rättsskyddet är det enligt statsrådet problematiskt att påföra påföljder för väckande av en ogrundad eller dåligt motiverad civiltalan på något annat sätt än genom att förordna den som väckt talan att ersätta rättegångskostnaderna. I de kommande förhandlingarna siktar Finland till att direktivet så bra som möjligt ska stämma överens med vårt nationella system.

Mer information: Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig, tfn 0295 150 026, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen