Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Kielellisten oikeuksien toteutumisesta ehdoton vaatimus yksityisiltä hankittavissa palveluissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2021 10.30
Tiedote

Oikeusministeriö on selvittänyt kielilain mukaisia velvoitteita ja kielellisten oikeuksien toteutumista yksityisen toimijan huolehtiessa julkisista tehtävistä. Selvityksen on tehnyt professori Kirsi Kuusikko Lapin yliopistosta.

Selvityksen mukaan, kun palveluita hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta, kielellisen palvelun toteutumisen pitäisi olla selkeästi hankinnan kriteerinä palvelua hankkivan julkisyhteisön kielilain velvoitteiden mukaisesti.

Hankinnasta vastuussa olevalla pitäisi myös olla kokonaiskuva kielilain velvoitteiden toteutumisesta palvelua tarjottaessa. Professori Kirsi Kuusikon mukaan kokonaiskuvan saamiseksi kielellisistä palveluista viranomaiset ovat pyrkineet tekemään muun muassa erilaisia kielellisiä palvelusuunnitelmia.

-  Myös yhdenvertaisuussuunnitelmia voisi kehittää niin, että kielinäkökulma olisi selkeämmin osa toiminnan ohjausta. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa voisi esimerkiksi määritellä tarkemmin, mitä laadullisia vaatimuksia kielilainsäädäntö asettaa toiminnalle, toteaa Kuusikko.

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt hallitusta arvioimaan sitä, miten kielelliset oikeudet toteutuvat yksityisen toimijan huolehtiessa julkisista hallintotehtävistä. Tehdyn selvityksen tavoitteena oli selvittää kielilain 25 § pykälän mahdolliset tulkintaongelmat ja mistä ne johtuvat.

Selvitys tehtiin, jotta mahdollinen säännöksen uudistamistarve voitaisiin tunnistaa, ja jotta säännös olisi helpommin sovellettavissa ja seurattavissa yksityisten tuottaessa palveluja. Tavoitteena oli myös saada lisätietoa kielilain 25 §:n huomioimisesta julkisissa hankinnoissa. 

Kielilain (423/2003) 25 §:ssä säädetään yksityisten kielellisestä palveluvelvollisuudesta. Kielilain 25 § mukaan jos julkinen hallintotehtävä on lailla tai lain nojalla säädetty yksityiselle, sitä koskee sen hoitaessa tehtävää, mitä kielilaissa säädetään viranomaisesta. Jos tehtävän vastaanottaja määräytyy viranomaisen päätöksen, muun toimenpiteen tai viranomaisen ja vastaanottajan välisen sopimuksen perusteella, viranomaisen on varmistettava, että tehtävää hoidettaessa annetaan kielilain mukaista kielellistä palvelua. Tämä tulee myös varmistaa viranomaisen antaessa muun kuin julkisen hallintotehtävän yksityisen hoidettavaksi, jos kielilain edellyttämän palvelutason ylläpitäminen sitä vaatii.

Selvitys: Kielilain 25 § ja kielellisten oikeuksien toteutuminen yksityisen hoitaessa julkisia tehtäviä 
 
Lisätietoja:
OTT, professori Kirsi Kuusikko, p. 041 5439131, [email protected]
Erityisasiantuntija Linda Lindholm, p. 0295 150051, [email protected]

Sivun alkuun