Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Terveyden- ja sairaanhoidon potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden yksityisyydensuoja on puutteellinen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2022 10.30
Uutinen

Tänään julkaistusta viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaaren tekemästä selvityksestä käy ilmi, että rikoslain salakatselusäännökset tai muu lainsäädäntö ei suojaa ihmistä sairaaloiden odotustiloissa tai sosiaalihuollon asiakaspalvelupisteissä tapahtuvalta kuvaamiselta.

Julkisen terveydenhuollon palveluntarjoajilla ja sosiaalipalveluja tarjoavilla viranomaisilla ei myöskään ole oikeutta kieltää odotustiloissa tai asiakaspalvelupisteissä tapahtuvaa kuvaamista, vaikka asioinnissa on usein kysymys potilaan tai asiakkaan yksityiselämän ydinalueelle kuuluvasta toiminnasta. Selvityksen mukaan terveyden- ja sairaanhoidon potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden yksityisyydensuoja on siten puutteellinen.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) on ratkaisukäytännössään ottanut kantaa sananvapauden ja yksityisyydensuojan turvaamiseen terveydenhuollon toimintayksiköissä ja kehottanut harkitsemaan oikeustilan mahdollisesti edellyttämiä lainsäädäntötoimenpiteitä. Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat tämän vuoksi päättäneet selvittää kuvaamiseen liittyvän oikeustilan sekä siihen mahdollisesti liittyvät lainsäädäntötarpeet.

Professori Korpisaaren mukaan yksityisyydensuojaa voitaisiin tehostaa siten, että potilas- ja asiakaslaeissa kiellettäisiin potilaiden ja asiakkaiden kuvaaminen hoito- ja asiointipaikassa. Tällainen kuvaamiskielto ei kuitenkaan koskisi sananvapauden käytön kannalta tärkeää journalistista toimintaa. Selvityksessä todetaan, että kuvauskiellon ulottaminen erilaisiin tiloihin olisi syytä selvittää tarkemmin. Tässä arviossa tulisi ottaa huomioon yksityisyyden suoja sekä sananvapauden asema ja merkitys demokraattisessa yhteiskunnassa sekä yksilön itseilmaisun toteuttamisessa.

Selvityksessä ei ehdoteta laajennettavaksi salakatselusäännöksen rangaistavuuden alaa.

Selvityksessä lisäksi arvioidaan, että kotisairaanhoidon työntekijöiden yksityisyydensuoja on puutteellinen ja se tulisi järjestää työntekijän, potilaan ja työnantajan oikeutetut intressit tasapainottavalla lainsäädännöllä.

Valokuvaaminen terveydenhuollon ja sairaanhoidon odotustiloissa sekä sosiaalihuollon asiakaspalvelupisteissä - Oikeudelliset reunaehdot ja sääntelyn tarpeen arviointi
 

Lisätietoja:
Viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto, p. 050 448 2617, [email protected]

Lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä, oikeusministeriö, p. 0295 150 378, [email protected]

Valtioneuvoston poikkihallinnolliset ja nopealla aikataululla toteutetut selvitykset tuottavat tietoa valtioneuvoston päätöksenteon kannalta tärkeisiin ja pikaista ratkaisua vaativiin kysymyksiin. Selvitysraporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.

Sivun alkuun