Hyppää sisältöön
Media

Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevaa rikoslain sääntelyä aiotaan yhtenäistää

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.4.2014 10.34
Tiedote -

Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevan rikoslain sääntelyn yhtenäistämiseksi. Työryhmän työ on ollut osa hallituksen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntastrategian toimeenpanoa. Tavoitteena on ollut osaltaan helpottaa myös sitä, että eri viranomaisilla olisi yhtenäinen käsitys järjestäytyneen rikollisuuden määritelmästä.

Työryhmä selkeyttäisi rikoslakia siten, että nykyisin järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumista koskevassa rangaistussäännöksessä oleva järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmä siirrettäisiin rangaistuksen koventamisperusteita koskevaan säännökseen. Muissa järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevissa rikoslain säännöksissä viitattaisiin jatkossa tähän säännökseen.

Muutoksen seurauksena järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitettaisiin jatkossa vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia. Näiksi rikoksiksi mainittaisiin rikokset, joista on säädetty vähintään neljän vuoden vankeusrangaistus, sekä kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen.

Kaikissa järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevissa säännöksissä olisi kysymys rikoksen tekemisestä osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Enää ei siten käytettäisi eräissä säännöksissä nykyään käytettyä ilmaisua rikoksen tekemisestä rikollisryhmän jäsenenä.

Työryhmän ehdotus ei toisi mainittavia muutoksia eri rikosten rangaistavuuden alaan tai ankaruuteen.

Mietintöön sisältyy sisäministeriön ja keskusrikospoliisin täydentävä lausuma.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, puh. 02951 50486, ja
työryhmän sihteeri, lainsäädäntösihteeri Lauri Rautio, puh. 02951 50151

Sivun alkuun