Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Syyttäjälaitoksen uudistamista koskeva ehdotus valmiiksi

Oikeusministeriö
21.6.2017 11.06
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa syyttäjälaitoksen organisaation uudistamiseksi. Oikeusministeriö linjasi vuonna 2016,että syyttäjälaitos organisoidaan yhdeksi virastoksi vuoden 2018 alusta.

Tavoitteena on keventää syyttäjälaitoksen hallintoa ja parantaa mahdollisuuksia yhtenäistää syyttäjätoimintoja koko maassa. Muutoksella ei ole vaikutusta toimipaikkojen tai henkilöstön määrään.

Nykyisin syyttäjälaitos muodostuu keskusvirastona toimivasta Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja kymmenestä syyttäjänvirastosta sekä Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänvirastosta.

Työryhmän ehdotuksen mukaan muodostettaisiin uusi Syyttäjälaitos-niminen virasto. Virasto jakautuisi hallinnollisesti keskushallintoyksikkönä toimivaan valtakunnansyyttäjän kansliaan ja operatiivisia tehtäviä hoitaviin viiteen syyttäjäalueeseen.

Virastoa johtaisi valtakunnansyyttäjä, joka toimisi myös valtakunnansyyttäjän kanslian päällikkönä. Valtakunnansyyttäjä pysyisi edelleen ylimpänä syyttäjänä ja syyttäjien esimiehenä.

Syyttäjäalue vastaisi syyttäjäntehtävistä alueensa rikosasioissa. Syyttäjäalueen päällikkönä toimisi johtava aluesyyttäjä, jonka apuna toimisi yksi tai useampi apulaispäällikkö. Johtava aluesyyttäjä nimitettäisiin virkaansa enintään viiden vuoden määräajaksi.

Kihlakunnansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän virkanimike muuttuisi aluesyyttäjäksi. Valtionsyyttäjät keskittyisivät jatkossa nykyistä enemmän syyttäjäntoiminnan asiantuntijatyöhön sekä syyttäjäntoiminnan tukemiseen ja ohjaamiseen.

Työryhmän ehdotus on lausunnolla lausuntopalvelu.fissä 18.8. saakka. Lakiesitys eduskunnalle on tarkoitus antaa syksyn aikana.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Katariina Jahkola, puh. 02951 50246, ja
neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, puh. 02951 50112

Työryhmän mietintö

Lausuntopalvelu

 
 
Antti Häkkänen
Sivun alkuun