Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Talous- ja velkaneuvonta ehdotetaan siirrettäväksi oikeusaputoimistojen tehtäväksi

Oikeusministeriö
19.9.2017 11.37
Tiedote

Hallitus esittää, että talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirretään aluehallintovirastoilta sekä kunnilta oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi. Uudistuksella pyritään yhdenmukaistamaan talous- ja velkaneuvonnan palveluja sekä parantamaan sähköisiä palveluja. Hallitus antoi asiaa koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle tänään.

Lakiehdotuksen mukaan oikeusaputoimistot tuottaisivat jatkossa talous- ja velkaneuvonnan palvelut. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit voisivat hankkia talous- ja velkaneuvonnan palveluja myös ostopalveluina. Lisäksi talous- ja velkaneuvonnan ohjaus ja valvonta ehdotetaan siirrettäväksi Kilpailu- ja kuluttajavirastolta oikeusministeriölle.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtäviin ja sisältöön ei esitetä muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta alkaen.

Keskittämällä paremmat edellytykset talous- ja velkaneuvonnan kehittämiseen

Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää kansalaisten saamia talous- ja velkaneuvonnan palveluja. Tällä hetkellä mahdollisuudet saada näitä palveluja vaihtelevat huomattavasti eri puolilla maata.

Uudistuksella halutaan myös parantaa sähköisiä palveluja, sillä hyvin toimivilla sähköisillä palveluilla voidaan tarjota tukea varhaisessa vaiheessa ja näin ehkäistä velkaantumista. Lisäksi uudistukselle pyritään ehkäisemään velkaantuneiden ihmisten syrjäytymistä, kun talous- ja velkaneuvonnan palveluja tarjotaan oikeusaputoimistoissa, joista myös oikeudelliset palvelut on tarvittaessa helposti saatavavilla.

Toiminnan kehittämiselle katsotaan olevan paremmat edellytykset, kun talous- ja velkaneuvonnan ohjaus keskitetään yhdelle valtiolliselle toimijalle. Tällöin käytäntöjä ja toimintatapoja on nykyistä helpompi yhtenäistää.

Uudistuksella on vaikutusta myös henkilöstöön. Esityksessä ehdotetaan, että nykyisten palveluntuottajien talous- ja velkaneuvonnan päätoiminen henkilöstö siirtyisi tietyin edellytyksin oikeusapu- ja edunvalvontapiireihin oikeusaputoimistojen palvelukseen. Siirtyvään henkilöstöön sovellettaisiin liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä. Oikeusaputoimistoihin siirtyviä henkilöitä arvioidaan olevan noin 135.

Siirtyvien henkilöiden lopullinen määrä ja tehtävien uudelleen organisointi saattavat johtaa sopeuttamistoimiin, joiden tarve selviää valmistelun edetessä.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Maaria Rubanin, puh. 02951 50140, sähköposti: etunimi. [email protected]

Valtioneuvoston päätökset

Sivun alkuun