Hoppa till innehåll
Media

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning ska överföras till rättshjälpsbyråerna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 11.37
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen överförs från regionförvaltningsverken och kommunerna till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. Reformen syftar till att göra verksamheten enhetligare och förbättra den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens elektroniska tjänster. Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen i dag.

Enligt lagförslaget ska de tjänster som hör till den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen i fortsättningen produceras av rättshjälpsbyråerna. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten kan också köpa dessa tjänster. Styrningen av och tillsynen över den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen ska samtidigt överföras från Konkurrens- och konsumentverket till justitieministeriet.

Det föreslås inga ändringar i den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens uppgifter och innehåll. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2019.

Centralisering ger bättre förutsättningar att utveckla tjänsterna

Syftet med reformen är att erbjuda medborgarna mer enhetlig ekonomisk rådgivningen och skuldrådgivning. För närvarande varierar möjligheterna att få dessa tjänster betydligt på olika håll i landet.

Ett annat mål är att förbättra de elektroniska tjänsterna. Med välfungerande elektroniska tjänster kan stöd erbjudas i ett tidigt skede och överskuldsättning förebyggas. Genom reformen vill man också förebygga utslagning på grund av skuldsättning. När ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster tillhandahålls vid rättshjälpsbyråerna är även de juridiska tjänsterna vid behov lätt tillgängliga.

Det anses att förutsättningarna för att utveckla verksamheten förbättras om styrningen av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen koncentreras till en statlig aktör. Då blir det enklare att förenhetliga praxis och arbetssätt.

Reformen har konsekvenser även för personalen. Enligt förslaget övergår de nuvarande tjänsteproducenternas personal i huvudsyssla inom den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen under vissa förutsättningar till rättshjälpsbyråerna i rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. Bestämmelserna om överlåtelse av rörelse tillämpas på den personal som överförs. Överföringen gäller uppskattningsvis 135 personer.

Det slutliga antalet överförda personer samt omorganiseringen av uppgifterna kan leda till anpassningsåtgärder. Behovet av sådana åtgärder klarnar när beredningen framskrider.

Mer information:
Maaria Rubanin, regeringsråd, tfn 02951 50140, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Tillbaka till toppen