Hyppää sisältöön
Media

Teollis- ja tekijänoikeusasiat aiotaan keskittää markkinaoikeuteen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2012 10.00
Tiedote -

Hallitus esittää, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien asioiden tuomioistuinkäsittely keskitetään markkinaoikeuteen. Tänään eduskunnalle annetun esityksen mukaan markkinaoikeus käsittelisi valitukset teollisoikeuksia myöntävien rekisteriviranomaisten päätöksistä sekä kaikki teollis- ja tekijänoikeudelliset riita- ja hakemusasiat.

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen.

Teollisoikeuksia ovat muun muassa patentti, mallioikeus, tavaramerkki ja toiminimi. Lisäksi valitukset verkkotunnuksia koskevista Viestintäviraston päätöksistä ohjattaisiin markkinaoikeuteen.

Teollis- ja tekijänoikeusasioiden eli ns. immateriaalioikeudellisten asioiden keskittäminen yhteen paikkaan merkitsee esityksen mukaan ratkaisutoiminnan tehostumista ja nopeutumista sekä asiantuntemuksen paranemista. Immateriaalioikeuksiin liittyvä osaaminen Suomessa kehittyy, mistä on etua myös yrityksille. Nykyisin näiden asioiden käsittely on hajaantunut useaan paikkaan.

Uudistus on tarkoitus toteuttaa syyskuun 2013 alusta. Kun valitukset Patentti- ja rekisterihallituksen ratkaisuista kyseisissä asioissa keskitettäisiin markkinaoikeuteen ja muutoksenhaku viraston muista ratkaisuista ohjattaisiin Helsingin hallinto-oikeuteen, patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta voitaisiin lakkauttaa arviolta noin puoli vuotta myöhemmin eli alkuvuodesta 2014.

Muutoksenhaku rekisteriviranomaisten päätöksiä koskeviin markkinaoikeuden ratkaisuihin tapahtuisi valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Teollis- ja tekijänoikeudellisissa riita- ja hakemusasioissa markkinaoikeuden ratkaisuihin haettaisiin muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Karttunen, puh. 02951 50444, sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun