Hyppää sisältöön
Media

Tule mukaan kehittämään hyviä yhdistyskäytäntöjä!

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2015 9.10
Tiedote

Yhdistysten hyviä käytäntöjä koskevista suosituksista keskustellaan avoimessa verkkokeskustelussa maaliskuussa. Verkkokeskustelun palautetta käytetään järjestöjen oman "Yhdistyksen hyvä hallintotapa" -suosituksen valmistelussa ja viestinnässä.

"Yhdistyksen jäsenillä on oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen hallituksen on edistettävä yhdistyksen kaikkien jäsenten yhteistä etua. Yhdistyksen johtavan toimihenkilön tehtävät on määriteltävä selvästi."

Näistä ja muista yhdistysten hyviä käytäntöjä koskevista suosituksista keskustellaan avoimessa verkkokeskustelussa. Myös osallistujat voivat ehdottaa suosituksia ja niiden toteutuskeinoja.

Kansalaiset määrittävät yhdistysten hyvät tavat, joihin yhdistyskentän omat hyvän hallinnon ohjeet perustuvat. Näin muodostuvan ja yhdistyksissä testattavan hyvän yhdistystavan perusteella voidaan tarvittaessa myöhemmin tarkentaa yhdistyslakia.

Verkkokeskustelu järjestetään Otakantaa.fi-verkkopalvelussa. Keskustelu on avoinna 2.-31.3.2015.

Yhteinen hyvän hallinnon ohje koko yhdistyskentälle

Verkkokeskustelun palautetta käytetään järjestöjen oman "Yhdistyksen hyvä hallintotapa" -suosituksen valmistelussa ja viestinnässä. Eri alojen järjestöillä on omia hyvää hallintotapaa koskevia suosituksia ja ohjeita, mutta koko yhdistyskenttää koskevaa hyvän hallinnon ohjetta ei ole saatavana, vaikka sitä tarvitaan.

Keskustelun tuloksista, arvioinnista ja jatkotoimista tiedotetaan huhtikuusta 2015 lähtien.

Oikeusministeriö toteuttaa verkkokeskustelun yhdessä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE), Suomen sosiaali ja terveys ry:n (SOSTE), Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n (VALO), Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n, Luontoliiton, Vastuullinen Lahjoittaminen VALA ry:n ja Kepa ry:n kanssa.

Tavoitteena helpottaa yhdistysten toimintaa

Yhdistysten yleisimmät huolenaiheet ovat ihmisten saaminen luottamustehtäviin sekä vapaaehtoisten määrä ja aktiivisuus osallistua yhdistystoimintaan (Järjestöbarometri 2014). Hyvän hallintotavan kehittäminen helpottaa yhdistysten toimintaa ja jäsenten osallistumista, selventää hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden asemaa ja lisää yhdistystoiminnan avoimuutta. Näin parannetaan myös kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja lisätään yhdistysten sidosryhmien luottamusta ja arvostusta.

Yhdistykset ovat kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan kehityksen kannalta tärkeitä toimijoita. Yhdistystoiminnan kautta arviolta neljä miljoonaa suomalaista osallistuu muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen, luonnonsuojelun, liikunnan ja kulttuurin harjoittamiseen ja tukemiseen, poliittiseen toimintaan sekä työsuhteiden ja yritystoiminnan edunvalvontaan. On tavallista, että sama henkilö kuuluu useampaan yhdistykseen ? yhdistysten jäsenyyksien yhteismääräksi on arvioitu 15 miljoonaa.


Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö, puh. 02951 50220, [email protected]

tutkija Markus Tervonen, oikeusministeriö, puh. 02951 50558, [email protected]

järjestöpäällikkö, lakimies Anneli Pahta, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, [email protected]

palvelupäällikkö Rainer Anttila, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, [email protected]

johtaja Ville Savilampi, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, [email protected]

pääsihteeri Pia Tornikoski, Vastuullinen Lahjoittaminen VALA ry, [email protected]

toiminnanjohtaja Leo Stranius, Luontoliitto, [email protected]

toiminnanjohtaja Timo Lappalainen, Kepa ry, [email protected]

Sivun alkuun