Hoppa till innehåll
Media

Kom med och utveckla god föreningspraxis!

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2015 9.10
Pressmeddelande

Rekommendationer om god föreningspraxis kommer att behandlas i en öppen nätdiskussion i mars. De åsikter och kommentarer som kommer fram under nätdiskussionen utnyttjas när organisationernas egen rekommendation om "God förvaltningssed i föreningar" utarbetas och när det informeras om den.

"En föreningsmedlem har rätt att få information om föreningens verksamhet. Föreningens styrelse ska främja alla medlemmars gemensamma bästa. Det ska klart anges vilka uppgifter den ledande funktionären i en förening har."

De här och andra rekommendationer om god föreningspraxis kommer att behandlas i en öppen nätdiskussion. Också deltagarna får föreslå rekommendationer och hur de kunde genomföras.

Medborgarna anger vad som är god sed i föreningar, vilket bildar utgångspunkten för föreningssektorns egna anvisningarna om god förvaltning. På basis av den goda föreningssed som då utformas och testas i föreningarna kan föreningslagen senare vid behov preciseras.

Nätdiskussionen ordnas på diskussionsforumet Dinasikt.fi. Diskussionen är öppen 2?31.3.2015.

Gemensamma anvisningar om god förvaltning för hela föreningssektorn

De åsikter och kommentarer som kommer fram under nätdiskussionen utnyttjas när organisationernas egen rekommendation om "God förvaltningssed i föreningar" utarbetas och när det informeras om den. Organisationer inom olika branscher har sina egna rekommendationer och anvisningar om god förvaltningssed, men anvisningar om god förvaltning för hela föreningssektorn saknas trots att sådana skulle behövas.

Från och med april 2015 kommer det att informeras om diskussionsresultaten, vad som sagts under diskussionen och vilka fortsatta åtgärder som kommer att vidtas.

Justitieministeriet arrangerar nätdiskussionen tillsammans med Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE), Finlands social och hälsa rf (SOSTE), Finlands Idrott rf (VALO), Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf, Luontoliitto, Ansvarsfullt Donerande rf (VALA) och Kepa rf.

Målet att underlätta föreningarnas verksamhet

Det som föreningarna vanligen är bekymrade över är hur man ska få folk till förtroendeuppdrag samt antalet frivilliga och aktiviteten inom föreningarna (Organisationsbarometern 2014). Att utveckla god förvaltningssed innebär att föreningarnas verksamhet och föreningsmedlemmarnas deltagande underlättas, att styrelsemedlemmars och andra förtroendevaldas ställning blir klarare och föreningsverksamheten öppnare, vilket förbättrar verksamheten inom det civila samhället och skapar ökat förtroende och större uppskattning hos föreningarnas intressentgrupper.

Föreningarna är viktiga aktörer med tanke på medborgarnas välbefinnande och utvecklingen i samhället. Via föreningsverksamhet är omkring fyra miljoner finländare med om att tillhandahålla, utöva och stödja bl.a. social- och hälsoservice, naturskydd, idrott och kultur, politisk verksamhet samt intressebevakning i anställningsförhållanden och företagsverksamhet. Det är vanligt att samma peson hör till flera olika föreningar ? antalet medlemskap i föreningar har uppskattats till sammanlagt 15 miljoner.


Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, justitieministeriet, tfn 02951 50220, [email protected]

forskare Markus Tervonen, justitieministeriet, tfn 02951 50558, [email protected]

organisationschef, jurist Anneli Pahta, SOSTE Finlands social och hälsa rf, [email protected]

servicechef Rainer Anttila, Valo Finlands Idrott rf, [email protected], [email protected]

direktör Ville Savilampi, Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf, [email protected]

generalsekreterare Pia Tornikoski, Ansvarsfullt Donerande rf, [email protected]

verksamhetsledare Leo Stranius, Luontoliitto, [email protected]

verksamhetsledare Timo Lappalainen, Kepa rf, [email protected]

Tillbaka till toppen