Hyppää sisältöön
Media

Tuomioistuinten asianhallintajärjestelmien kehittämiseen panostettava

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2010 8.00
Tiedote -

Juuri valmistuneiden työryhmämietintöjen mukaan sekä yleisten tuomioistuinten että hallintotuomioistuinten sähköisiä asianhallintajärjestelmiä on kehitettävä, jotta ne palvelisivat nykyistä tehokkaammin sekä tuomioistuinten omaa toimintaa että tietojen siirtoa tuomioistuimesta toiseen ja tietojen vaihtoa muiden viranomaisten sekä sidosryhmien kanssa.

Keskeisenä tavoitteena on muun muassa parantaa oikeudenkäynnin kokonaiskeston seurantaa ja siten ehkäistä viivästymisiä. Yhtenäisillä järjestelmillä saadaan myös vertailukelpoisia tietoja käsitellyistä asioista ja tuomioistuinten toiminnasta. Tietojen avulla voidaan seurata toiminnallisuutta ja tehokkuutta. Tietoja voidaan käyttää nykyistä enemmän myös tuomioistuinten johtamisen välineenä.

Tällä hetkellä tuomioistuinten asianhallintajärjestelmissä on huomattavia puutteita. Asioiden vireillepano sekä käsittely- ja ratkaisutietojen siirtäminen viranomaiselta toiselle sekä asiakkaille tapahtuu paljolti paperisina asiakirjoina.

Asiakirjojen sähköistä siirtämismahdollisuutta esimerkiksi poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten välillä ei juurikaan ole. Yleisten tuomioistuinten eli käräjäoikeuksien, hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden nykyiset asianhallintajärjestelmät on kehitetty lähinnä palvelemaan niissä tapahtuvaa asioiden käsittelyä ilman, että ne olisivat yhteensopivat esitutkintaviranomaisten kutenpoliisin ja tullin tai syyttäjien, oikeusavun, ulostoton ja asianajajien käytössä olevien tietojärjestelmien kanssa.

Myöskään hallintotuomioistuinten eli korkeimman hallinto-oikeuden, hallinto-oikeuksien, vakuutusoikeuden ja markkinaoikeuden nykyiset asianhallintajärjestelmät eivät palvele lainkäyttöprosessin tarpeita riittävästi. Asioiden käsittely hallintotuomioistuimissa edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa lukuisten valtion ja kuntien viranomaisten, asianosaisten ja heidän asiamiestensä sekä muiden tahojen kanssa. Sähköistä asiointia tapahtuu yksittäisissä hallintotuomioistuimissa, kuten markkinaoikeudessa, jo nykyisin varsin paljon, mutta eri hallintotuomioistuinten välillä on tältä osin merkittäviä eroja.

Yleisten tuomioistuinten asianhallintajärjestelmiä koskevan kehittämisehdotuksen pohjalta on oikeusministeriö jo asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on vuoden 2014 loppuun mennessä luoda syyttäjälaitokselle ja yleisille tuomioistuimille asianhallinnan toimintoja yhtenäistävä tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa poikkihallinnollisen sähköisen yhteistyön muiden viranomaisten kanssa.

Alustavien arvioiden mukaan tuomioistuinten asianhallintajärjestelmien uudistaminen maksaisi lähivuosina yhteensä noin 10 miljoonaa euroa, eli vuositasolla 2-3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
yleiset tuomioistuimet / erityisasiantuntija Pekka Pärnänen, puh. 09 1606 7610, s-posti: [email protected],
hallintotuomioistuimet / vakuutusoikeussihteeri Pekka Patrakka, puh. 010 36 43223, s-posti: [email protected],
tietohallintojohtaja Riitta Marttila, puh. 09 1606 7919, s-posti: [email protected]

Yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittäminen

Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin kehittäminen hallintotuomioistuimissa

Tuija Brax
Sivun alkuun