Hyppää sisältöön
Media

Tutkintavankeuden vaihtoehtoja koskeva yhteistyö mahdollistetaan EU-maiden välillä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2012 12.10
Tiedote -

EU:n jäsenvaltioiden välillä tulee mahdolliseksi tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättäviin valvontatoimiin liittyvä yhteistyö. Laki tulee Suomessa voimaan 1.12.2012. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki huomenna 16. marraskuuta.

Lailla pannaan täytäntöön tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskeva EU:n puitepäätös. Käytännössä Suomi voi soveltaa lakia sellaisen jäsenvaltion kanssa, joka on pannut puitepäätöksen täytäntöön. Lailla pyritään lisäämään EU-maiden kansalaisten yhdenvertaisuutta rikosasian tutkintavaiheessa.

Uudistus merkitsee sitä, että tiettyjen edellytysten täyttyessä rikoksesta muussa kuin asuinvaltiossaan epäilty henkilö voi mennä asuinvaltioonsa odottamaan oikeudenkäyntiä, jos hän noudattaa hänelle määrättyjä valvontatoimia. Valvontatoimi voi tarkoittaa esim. velvoitetta olla määrätyssä paikassa, olla menemättä määrättyihin paikkoihin tai velvoitetta ilmoittautua tiettyinä aikoina poliisille. Suomen järjestelmässä tutkintavankeuden vaihtoehtona on matkustuskielto.

Rikoksesta epäillyn henkilön asuinvaltion viranomaiset valvovat henkilöä hänen odottaessaan oikeudenkäyntiä, joka järjestetään toisessa EU-valtiossa. Menettely edellyttää rikoksesta epäillyn suostumusta. Jos epäilty ei suostu palaamaan oikeudenkäyntivaltioon, asuinvaltio luovuttaa hänet sinne oikeudenkäyntiä varten.

Uudella menettelyllä on mahdollista vähentää ulkomaalaisten tutkintavankien määrää. Arvion mukaan menettelyä tullaan kuitenkin soveltamaan harvoin. Puitepäätöksen tavoitteita voidaan edistää myös rikosoikeudenkäyntiä nopeuttamalla.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Sanna Mikkola, puh. 02951 50178
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun