Hoppa till innehåll
Media

Samarbete i fråga om alternativ till häktning blir möjligt mellan EU:s medlemsstater

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2012 12.10
Pressmeddelande -

Samarbete i fråga om övervakningsåtgärder som fastställs som alternativ till häktning blir möjligt mellan EU:s medlemsstater. Lagen om detta träder i kraft i Finland den 1 december 2012. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon den 16 november.

Genom lagen genomförs EU:s rambeslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande. I praktiken kan Finland tillämpa lagen i förhållande till en sådan medlemsstat som också har genomfört rambeslutet. Syftet med lagen är att öka jämlikheten för EU-medborgare vid undersökningsskedet för ett brottmål.

Ett förfarande enligt den nya lagen innebär att en person som misstänks för ett brott i en annan stat än där han eller hon är bosatt på vissa villkor kan åka till sin bosättningsstat för att invänta rättegången, förutsatt att han eller hon iakttar de övervakningsåtgärder som har fastställts för honom eller henne. Med övervakningsåtgärder avses t.ex. en skyldighet att stanna kvar på anvisad ort, en skyldighet att inte besöka vissa ställen eller en skyldighet att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos polisen. I det finska systemet är reseförbud ett alternativ till häktning.

Myndigheterna i den stat där den brottsmisstänkte är bosatt övervakar personen under den tid han eller hon väntar på rättegången som kommer att hållas i en annan medlemsstat. Förfarandet förutsätter den misstänktes samtycke. Om den misstänkte inte samtycker till att återvända till rättegångsstaten, ska den stat där den misstänkte är bosatt utlämna honom eller henne dit för rättegången.

Genom det nya förfarandet är det möjligt att minska antalet utländska häktade. Det uppskattas dock att förfarandet kommer att tillämpas sällan. Rambeslutets syften kan också främjas genom att försnabba rättegångar i brottmål.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Sanna Mikkola, tfn 02951 50178
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen