Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa perustuslakiin 9-12 vaalipiiriä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2013 9.26
Tiedote -

Oikeusministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä ehdottaa perustuslain muuttamista siten, että maa jaettaisiin eduskuntavaaleja varten vähintään yhdeksään ja enintään kahteentoista vaalipiiriin. Lisäksi Ahvenanmaan maakunta muodostaisi edelleen oman vaalipiirinsä. Nykyisin perustuslaissa säädetään, että vaalipiirejä on Manner-Suomessa 12–18.

Työryhmän mukaan Suomen kaltaisessa alueeltaan laajassa maassa vaalipiirien vähimmäismäärä ei voi asettua merkittävästi nykyistä pienemmäksi ilman että alueellinen edustavuus heikkenee ja vaalijärjestelmän sisältö olennaisesti muuttuu. Perustuslaissa asetettavan vaalipiirien vähimmäismäärän on turvattava riittävällä tavalla alueellisen edustavuuden säilyminen. Työryhmän käsityksen mukaan 9 vaalipiirin alaraja toteuttaa tämän vaatimuksen.

Vaalipiirien enimmäismäärän on puolestaan turvattava poliittista suhteellisuutta. Eduskunnan maaliskuussa 2013 hyväksymään vaalilain muutokseen perustuva 12 vaalipiirin määrä toteuttaa poliittista suhteellisuutta nykytilanteessa verraten hyvin. Suhteellisuuden parantamiseksi edelleen olisi mahdollista harkita sellaisten vaalipiirien yhdistämistä, joissa piilevä äänikynnys on korkeahko.

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa vaalilain muuttamisen siten, että nykyiset Kymen vaalipiiri ja Etelä-Savon vaalipiiri yhdistetään uudeksi Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi sekä Pohjois-Savon vaalipiiri ja Pohjois-Karjalan vaalipiiri uudeksi Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Uutta vaalipiirijakoa on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Uudistuksen taustalla on pitkään käyty keskustelu poliittisen suhteellisuuden parantamisesta eduskuntavaaleissa.

Nykyisissä vaalipiireissä on edelleen poliittisen suhteellisuuden kannalta korkeahkoja piileviä äänikynnyksiä eikä vaalipiirijaon muuttamisen tarvetta voida siten sulkea pois näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa.

Työryhmän ehdottamat vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärä säilyttäisivät vaalijärjestelmän olennaiset piirteet ennallaan. Perustuslaissa asetetut reunaehdot vaalipiirijaolle merkitsisivät myös sitä, että maakuntajako säilyisi edelleen vaalipiirijaon pääasiallisena pohjana. Vaalipiirijaossa on myös otettava huomioon alueiden kielelliset olosuhteet.

Eriävät mielipiteensä työryhmän mietintöön jättivät Perussuomalaisten, Keskustan ja Vasenryhmän eduskuntaryhmien edustajat.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja Kimmo Sasi, puh. 09 4321, sähköposti: [email protected]
työryhmän sihteeri Tuula Majuri, puh. 02951 50280,
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun