Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att antalet valkretsar ska vara 9-12 enligt grundlagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2013 9.26
Pressmeddelande -

En parlamentarisk arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår att grundlagen ändras så att landet indelas i minst nio och högst tolv valkretsar för riksdagsval. Utöver detta ska landskapet Åland fortfarande bilda en egen valkrets. Enligt den nuvarande grundlagen är antalet valkretsar på fastlandet 12–18.

Arbetsgruppen anser att minimiantalet valkretsar i ett land som till sin landyta är så stor som Finland inte kan vara betydligt lägre än för närvarande utan att den regionala representativiteten blir sämre och innehållet i valsystemet förändras på ett väsentligt sätt. Minimiantalet valkretsar som fastställs i grundlagen ska trygga den regionala representativiteten på ett tillräckligt sätt. Arbetsgruppen anser att detta krav uppfylls när den nedre gränsen är nio valkretsar.

Det maximala antalet valkretsar ska däremot trygga den politiska proportionaliteten. Enligt riksdagens beslut i mars 2013 ändras vallagen så att antalet valkretsar blir 12. Detta antal möjliggör att den politiska proportionaliteten i nuläget kan förverkligas relativt väl. Proportionaliteten kan förbättras ytterligare genom att slå samman sådana valkretsar där den dolda röstspärren är relativt hög.

Riksdagen godkände i mars förslaget om att ändra vallagen så att nuvarande Kymmene valkrets och Södra Savolax valkrets slås samman till att bilda Sydöstra Finlands valkrets och att Norra Savolax valkrets och Norra Karelens valkrets slås samman till att bilda Savolax-Karelens valkrets. Den nya valkretsindelningen ska tillämpas för första gången vid riksdagsvalet 2015. Bakom ändringen ligger den långa diskussionen om möjligheterna att förbättra den politiska proportionaliteten vid riksdagsval.

I de nuvarande valkretsarna finns fortfarande dolda röstspärrar som är relativt höga med tanke på den politiska proportionaliteten. Därför kan man inte utesluta ytterligare ändringar i valkretsindelningen i den närmaste framtiden.

De föreslagna minimi- och maximiantalen ändrar inte valsystemet på ett väsentligt sätt. De villkor som grundlagen ställer för valkretsindelningen innebär att valkretsindelningen också i fortsättningen i huvudsak baserar sig på landskapsindelningen. Även de regionala språkförhållandena ska beaktas i valkretsindelningen.

Företrädarna för Sannfinländarnas, Centerns och Vänstergruppens riksdagsgrupper anmälde sina avvikkande meningar till arbetsgruppens betänkande.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande Kimmo Sasi, tfn 09 4321, e-post: fö[email protected]
arbetsgruppens sekreterare Tuula Majuri, tfn 02951 50280,
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen