Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa valtion talousarviota koskevan perustuslakisääntelyn tarkistamista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2010 10.00
Tiedote -

Oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön työryhmä ehdottaa tarkistuksia valtion talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimusta koskevaan perustuslain sääntelyyn. Talousarviosta voitaisiin jättää pois nykyisin vaadittu arvio valtionvelan ottamisesta ja määräraha valtionvelan lyhentämiseen. Talousarviossa tulisi kuitenkin aina osoittaa, miten alijäämäisen talousarvion edellyttämä rahoitustarve katetaan.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä talousarvion kattamisen läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa valtionvelan hallinnointi nykyistä tehokkaammin.

Työryhmä arvioi, että hallituksen esitys asiasta voitaisiin antaa eduskunnalle ensi syksynä. Uudistus voisi näin tulla voimaan vuoden 2012 alusta, jotta sitä voitaisiin soveltaa varainhoitovuodelle 2012 hyväksyttävään talousarvioon.

Työryhmän puheenjohtajana toimi hallintoneuvos Ahti Rihto korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen (OM), puh. 09 1606 7690, sähköposti: [email protected], ja
budjettisihteeri Niko Ijäs (VM), puh. 09 1603 2600, sähköposti: [email protected]

Työryhmämietintö

Sivun alkuun