Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår översyn av grundlagsregleringen om statsbudgeten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2010 10.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets och finansministeriets arbetsgrupp föreslår att grundlagens bestämmelser om balans- eller täckningskravet i statsbudgeten ska ses över. Det föreslås att uppskattningen av statens upplåning och anslaget för amortering av statsskulden, som för närvarande bör intas i budgeten, ska kunna lämnas bort. I budgeten ska emellertid alltid anges hur finansieringsbehovet som föranleds av budgetunderskott ska täckas.

Målet med reformen är att förbättra transparensen hos täckandet av budgeten och att möjliggöra effektivare förvaltning av statsskulden.

Arbetsgruppen bedömer att en regeringsproposition om detta kan överlämnas till riksdagen i höst. Ändringen avses träda i kraft vid ingången av år 2012, och den ska kunna tillämpas på budgeten för budgetår 2012.

Regeringsrådet Ahti Rihto från högsta förvaltningsdomstolen är arbetsgruppens ordförande.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Sami Manninen (JM), tfn 09 1606 7690, e-post: fö[email protected], och
budgetsekreterare Niko Ijäs (FM), tfn 09 1603 2600, e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppsbetänkandet

Tillbaka till toppen