Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä kohentaisi tutkintavankien oloja ja kohtelua poliisivankiloissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2010 22.00
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmän mukaan tutkintavankien olosuhteet poliisiasemilla ovat niin huonot, että tutkintavankien säilytys tulisi keskittää nykyistä harvemmille poliisiasemille. Poliisivankiloiden kunnon takia työryhmä haluaisi myös nopeuttaa tutkintavankien siirtoa tavallisiin vankiloihin. Vankiloissa tutkintavankien tilat ovat työryhmän mukaan pääasiassa hyvässä kunnossa.

Työryhmän mielestä poliisiasemien säilytystilat tulisi kunnostaa pikaisesti, sillä suuri osa niistä ei esimerkiksi paloturvallisuudeltaan sovellu vapautensa menettäneiden säilytykseen. Poliisivankiloiden ja joidenkin vankiloiden kunnostaminen pitäisi saada työryhmän mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan.

Ehdotuksilla pyritään täyttämään Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean (CPT) suositukset. CPT on suosittanut luopumista tutkintavankien säilyttämisestä poliisivankiloissa ja vaatinut tutkintavankien säilytys- ja esitutkintavastuun erottamista toisistaan nykyistä selkeämmin poliisivankiloissa.

Tutkintavankien määrä ja tutkintavankeuden kesto ovat lisääntyneet. Viime vuonna esitutkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi vangittuja oli vankiloissa keskimäärin 570 ja poliisin tiloissa noin 100. Tutkintavanki vietti vankilassa keskimäärin 3,5 kuukautta ja poliisin tiloissa 12 vuorokautta.

Poliisiasemien sellien ja niissä sijaitsevien tutkintavankien toiminta- jaulkoilutilojen peruskorjaus maksaisi työryhmän arvion mukaan noin 8 miljoonaa euroa. Sammutusjärjestelmät vaatisivat noin 4 miljoonan euron investoinnit. Myös vankiloiden tiloja olisi korjattava, jotta niihin voidaan siirtää entistä enemmän tutkintavankeja. Vankiloihin tulisi esimerkiksi rakentaa kunnolliset kuulustelutilat. Myös tutkintavankien erilläänpito muista vangeista tulisi ottaa huomioon jo vankiloita peruskorjattaessa ja rakennettaessa. Lisäksi työryhmä kiirehtii vankiloissa ns. paljusellien poistamista käytöstä erityisesti naistutkintavankien tiloissa.

Vaikka tutkintavankien säilyttämisestä poliisin tiloissa ei voida mm. rikoksen esitutkintaan liittyvistä syistä ja tutkintavankiloiden tilanahtauden takia kokonaan luopua, työryhmä lyhentäisi tutkintavankien poliisin tiloissa säilyttämisen enimmäisaikaa neljästä kahteen viikkoon. Erityisen painavista syistä tutkintavankeja voitaisiin kuitenkin edelleen säilyttää poliisiin tiloissa tätä pitempään. Ehdotus nostaisi tutkintavankien päivittäistä määrää vankiloissa 20-35:llä. Tämä aiheuttaa työryhmän mielestä tarpeen kokonaisuudessaan uudestaan selvittää tutkintavankien sijoittamista vankiloihin.

Tutkintavankien oikeudet esim. tapaamisiin ja puhelimen käyttöön toteutuvat eri laitosten ja etenkin tutkinta- ja poliisivankiloiden välillä hyvin eri lailla. Tutkintavankien kohtelu tulisi yhdenmukaistaa. Lisäksi tutkintavangille tulisi nykyistä paremmin tiedottaa hänen oikeuksistaan.

Työryhmä ehdottaa myös, että käynnistetään selvitys tutkintavankeuden vaihtoehdoista. Vaihtoehtoja voisivat olla sähköisesti valvottu matkustuskielto, päihdehoitoon sijoittaminen ja järjestelmä, jossa pidätetty vapautetaan takuita vastaan (ns. bail-järjestelmä).

Lisäksi työryhmä on antanut suosituksia muun muassa videoneuvottelulaitteiden käytön laajentamiseksi, jotta tutkintavankien kuljetuksia voitaisiin vähentää.

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, puh.(09) 1606 7892, sähköposti: [email protected]
poliisiylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäasiainministeriö, puh. 071 8788567
poliisitarkastaja Ari-Pekka Calin, Poliisihallitus, puh. 071 8781794, sähköposti [email protected]
ylitarkastaja Ari Juuti, puh. 010 36 88456, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun