Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä korottaisi tuomioistuinmaksuja ja laajentaisi oikeuskäsittelyjen maksullisuutta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.1.2015 12.11
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa tuomioistuinmaksujen korottamista ja maksutta käsiteltävien asiaryhmien määrän vähentämistä merkittävästi. Ehdotuksen mukaan tuomioistuinasioinnista tulisi pääsääntöisesti maksullista. Maksut halutaan nostaa lähemmäksi asioiden käsittelykustannuksia vaarantamatta kuitenkaan kansalaisten oikeusturvaa.

Ehdotuksella pyritään parantamaan tuomioistuinten rahoitustilannetta ja ohjaamaan voimavaroja niihin asioihin, joissa oikeusturvan tarve on suurin. Maksut voivat johtaa perusteettomien valitusten vähenemiseen ja siten pienentää jonkin verran tuomioistuimessa vireille tulevien asioiden määrää.

Tuomioistuinmaksuista voisi edelleen vapautua pienituloisuuden perusteella eikä niitä jatkossakaan perittäisi perustoimeentuloa ja peruspalveluja koskevissa valituksissa. Enemmistö yksityishenkilöistä asioi tuomioistuimissa hyvin harvoin, ja tuomioistuinmaksut ovat matalia verrattuna oikeudenkäynnin kokonaiskustannuksiin. Tämän vuoksi muutosten ei arvioida juurikaan heikentävän yksittäisenkään kansalaisen oikeusturvaa.

Työryhmän ehdotuksesta aiemmin maksutta käsitellyistä asioista maksullisiksi muuttuisivat muun muassa verotusta ja julkisia maksuja, kuten pysäköintivirhe- ja terveyskeskusmaksuja, koskevat valitukset. Myös ulkomaalaislain mukaisten asioiden ehdotetaan muuttuvan maksullisiksi lukuun ottamatta turvapaikka-asioita.

Laajan riita-asian oikeudenkäyntimaksuksi ehdotetaan 500 euroa

Työryhmä haluaa nostaa oikeudenkäyntimaksuja siten, että jatkossa maksuilla katettaisiin asiaryhmittäin keskimäärin 6 - 39 prosenttia asioiden käsittelykustannuksista. Tällä hetkellä kustannusvastaavuus on enimmillään 10 prosenttia, paitsi riidattomissa velkomusasioissa, joissa kustannusvastaavuus on jo nyt lähes 100 prosenttia.

Ehdotuksen mukaan oikeudenkäyntimaksut nousisivat asiasta ja tuomioistuimesta riippuen pääsääntöisesti 50 - 500 euroa. Muun muassa tietojärjestelmiin liittyvän meneillään olevan kehitystyön johdosta työryhmä ei tässä vaiheessa ehdota maksujen perimistä etukäteen.

Korotusten jälkeen oikeudenkäyntimaksu laajassa riita-asiassa olisi 500 euroa jokaisessa tuomioistuinasteessa. Rikostuomiota koskevassa valitusasiassa maksu olisi 250 euroa. Hallinto-oikeusasioissa maksu olisi ehdotuksen mukaan hallinto-oikeudessa 250 euroa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 500 euroa. Voittanut osapuoli saisi juttunsa käsitellyksi maksutta jatkossa hallinto-oikeuksien lisäksi myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Markkinaoikeuden julkista hankintaa koskeviin asioihin ehdotetaan hankinnan arvon mukaista porrastusta, jossa oikeudenkäyntimaksu olisi enimmillään 6 000 euroa. Yksityishenkilöltä veloitettaisiin 500 euroa. Vakuutusoikeudessa ei aiemmin ole peritty maksuja lainkaan. Jatkossa valittaminen maksaisi 500 euroa, mutta yksityishenkilöille valitukset etuusasioissa olisivat edelleen maksuttomia.

Korkeimmissa oikeuksissa ja markkinaoikeudessa maksu veloitettaisiin täysimääräisenä, vaikka valitus- tai käsittelylupaa ei myönnettäisi.

Ehdotetuista maksujen korotuksista ja laajentamisesta lasketaan kertyvän valtiolle lisätuloja yhteensä 8,7 miljoonaa euroa, jos arvioidaan tuomioistuinten asiamäärän vähenevän 5 prosenttia.

Tuomioistuimet perivät asiakkailta oikeudenkäyntimaksujen lisäksi hakemus- ja toimitusmaksuja sekä toimituskirjamaksuja. Myös hakemusmaksuja, kuten hakemusmaksua avioerosta, tulisi työryhmän mukaan korottaa merkittävästi. Tarkempia ehdotuksia työryhmä ei kuitenkaan antanut.

Nykyisillä maksuilla katetaan tuomioistuinten kokonaiskustannuksista noin 13 prosenttia. Tavoitteena on nostaa vastaavuus 18 prosenttiin, mikä olisi lähempänä yleiseurooppalaista 28 prosentin tasoa.

Työryhmän ehdotus, joka nyt jää oikeusministerin harkintaan, on osa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa vuosille 2013 - 2025. Ehdotetut tuomioistuinmaksujen muutokset voisivat tulla voimaan vuonna 2016.

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Timo Viherkenttä, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30780, sähköposti: [email protected]
työryhmän sihteeri, hallitussihteeri Satu-Maaria Natunen, puh. 02951 50456
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun