Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä: Puoluetuki mahdolliseksi myös muille kuin eduskuntapuolueille

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2015 10.14
Tiedote

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että puoluetuen saaminen mahdollistetaan myös muille kuin eduskunnassa oleville puolueille. Edellytyksenä tuen saamiselle olisi, että puolue on saanut viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa vähintään 2 prosenttia koko maassa annetuista äänistä.

Lakia muutettaisiin myös niin, että puoluetukea saavaa puoluetta ei poistettaisi puoluerekisteristä, vaikka se ei olisi saanut kansanedustajapaikkoja kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa.

Ehdotuksella turvattaisiin eduskuntapaikkoja vaille jääneiden puolueiden toimintaedellytyksiä. Avustuksen jakoperusteena olisi puolueen eduskuntavaaleissa saama äänimäärä. Eduskuntapuolueiden osalta jakoperusteena on puolueen vaaleissa saamien kansanedustajanpaikkojen määrä.

Työryhmä ehdottaa useita muitakin tarkistuksia vaali- ja puoluerahoituslainsäädäntöön. Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n oikeus tarkastaa vaalirahoitusta laajennettaisiin presidentinvaalissa tukiyhdistyksiin. Laajentaminen on työryhmän mukaan tarkoituksenmukaista, jotta valvonta kohdistuu niihin toimijoihin, jotka tosiasiallisesti toteuttavat presidentinvaalikampanjoita. Nykyisin tarkastusvirasto saa presidentinvaalissa tietoja vain puolueen ja valitsijayhdistyksen vaalirahoituksesta.

Vaalirahoituksen ilmoitustarkkuuden parantamiseksi työryhmä ehdottaa, että ilmoitusvelvollisuus laajennetaan europarlamenttivaaleissa koskemaan myös toiselle varasijalle päässyttä edustajaa. Europarlamenttivaaleissa määrätään vain yksi varaedustaja, ja hän on nykyisinkin velvollinen tekemään ilmoituksen vaalirahoituksestaan.

Puoluetuen valvonnan työryhmä ehdottaa siirrettäväksi oikeusministeriöltä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi. Työryhmä katsoo, että puolueiden valtionavustuksen käytön valvonnasta sekä VTV:n muista puolueiden varainkäytön valvontatehtävistä muodostuu luonnollinen toiminnallinen kokonaisuus.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että yleinen puoluetuki ja puolueille vuodesta 2008 maksettu viestintätuki yhdistetään. Naistoiminnan ja piirien toiminnan tuki säilytettäisiin jatkossakin nykyisellä tasolla.

Työryhmän ehdotusten taustalla ovat eduskunnan tarkastusvaliokunnan sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n havaitsemat lainsäädännön uudistustarpeet.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, hallintopäällikköTimo Elo, Kansallinen Kokoomus, puh. 0207 488 409, sähköposti: [email protected],
työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Heini Huotarinen, oikeusministeriö, puh. 02951 50127, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun