Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Partistöd ska kunna beviljas också andra än riksdagspartier

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2015 10.14
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att partistöd ska kunna beviljas också andra än de partier som är företrädda i riksdagen. Enligt förslaget ska partistöd kunna beviljas ett parti som vid senast förrättade riksdagsval har fått minst två procent av de röster som avgetts i hela landet.

Därtill ska lagstiftningen ändras så att ett parti som beviljats partistöd inte avförs ur partiregistret, trots att det inte skulle ha fått någon av sina kandidater invald i riksdagen i de två senaste riksdagsvalen.

Förslaget syftar till att trygga verksamhetsförutsättningarna för partier som inte har fått något riksdagsmandat. Understödet ska enligt förslaget fördelas på grundval av röstetalen som dessa partier fått i det aktuella riksdagsvalet. När det gäller riksdagspartierna fördelas understödet mellan partierna i förhållande till det antal riksdagsmandat de fått vid valet.

Arbetsgruppen föreslår också flera andra justeringar i lagstiftningen om val- och partifinansieringen. Det föreslås att rätten för statens revisionsverk att granska valfinansieringen vid presidentval utvidgas till att omfatta stödföreningar. Enligt arbetsgruppen skulle övervakningen på detta sätt omfatta de aktörer som i praktiken genomför valkampanjer vid presidentval. För närvarande får revisionsverket vid presidentval enbart uppgifter om partiernas och valmanföreningarnas valfinansiering.

Arbetsgruppen föreslår att redovisningsskyldigheten vid Europaparlamentsval utvidgas till att gälla även dem som utsetts till andra ersättare för den som blivit vald till ledamot. Enligt den gällande lagen utses det vid Europaparlamentsval enbart en ersättare för den som blivit invald, och denna person är redan nu skyldig att redovisa sin valfinansiering.

Arbetsgruppen föreslår att uppgiften att övervaka användningen av partistödet överförs från justitieministeriet till statens revisionsverk. Enligt arbetsgruppen skulle uppgiften att övervaka användningen av statsunderstödet tillsammans med revisionsverkets andra tillsynsuppgifter som gäller medelsanvändningen bilda en ändamålsenlig verksamhetshelhet.

Dessutom föreslås också att det allmänna partistödet och det understöd för informationsverksamhet som beviljats sedan år 2008 slås samman. Stödet för kvinno- och kretsorganisationer ska enligt förslaget kvarstå på nuvarande nivå.

Arbetsgruppens förslag baserar sig på de reformbehov som lyfts fram av riksdagens revisionsutskott och organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, förvaltningschef Timo Elo, Samlingspartiet, tfn 0207 488 409, e-post: fö[email protected],
arbetsgruppens sekreterare, överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen