Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä yhdenmukaistaisi hallintoasioista tehtyjen valitusten oikeuskäsittelyä säännöstäsmennyksin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.1.2010 9.00
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi välimietintönsä, jossa se on arvioinut hallintolainkäyttölain menettelysäännösten muutostarpeita. Työryhmän mukaan nykyiset säännökset toimivat pääosin hyvin eikä suuria muutostarpeita ole perus- ja ihmisoikeusvaatimusten kannalta. Työryhmä ehdottaa kuitenkin täsmennyksiä, joilla hallintotuomioistuinten menettelytapoja voitaisiin yhdenmukaistaa ja säännöksiä selkeyttää.

Ehdotuksen mukaan nykyistä hallintolainkäyttölakia joko täydennettäisiin tai säädettäisiin uusi laki. Uudistuksella halutaan varmistaa korkeatasoinen ja joutuisa menettely ilman, että asianosaiselle aiheutuu muutoksenhausta nykyistä korkeampia kustannuksia tai uusia menettelyllisiä vaatimuksia. Säännöstäsmennyksillä halutaan myös selventää prosessia hallintotuomioistuinten asiakkaille.

Työryhmän mukaan yleinen valitusoikeus tulisi säilyttää. Lisäksi työryhmä ehdottaa yleissäännöstä, jonka mukaan hallintopäätöksistä saa valittaa aina riippumatta siitä, onko päätöksentekijä julkinen viranomainen tai yksityinen, julkista hallintotehtävää hoitava taho.

Työryhmä täsmentäisi päätöksen tehneen viranomaisen asemaa oikeudenkäynnissä. Tämä voitaisiin toteuttaa antamatta tälle viranomaiselle muodollista asianosaisen asemaa. Päätöksen tehneelle viranomaiselle annettaisiin oikeus valittaa hallintotuomioistuimen päätöksestä, jos viranomaisen päätös on kumottu tai muutettu. Tällöin edellytyksenä voisi olla, että korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Työryhmä täsmentäisi myös säännöksiä mm. suullisen käsittelyn järjestämisestä, todistajien kuulemisesta, turvaamismääräyksen antamisesta ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Tiedoksiantotapoja kevennettäisiin ja monipuolistettaisiin. Hallintoriitasäännöksiä täsmennettäisiin mutta niiden soveltamisalaa ei laajennettaisi nykyisestä.

Lisäksi työryhmä harkitsee kantelun ja purun yhdistämistä yhdeksi ylimääräiseksi muutoksenhakukeinoksi, jonka nimenä olisi purku. Purkumääräaikaa voitaisiin lyhentää nykyisestä viidestä vuodesta esimerkiksi kolmeen vuoteen. Ehdotuksen mukaan samasta asiasta saisi hakea purkua vain kerran.

Työryhmän loppumietintö on tarkoitus antaa tämän vuoden loppuun mennessä.


Lisätiedot:

työryhmän puheenjohtaja, professori Olli Mäenpää, puh. 09 191 22480
sähköposti: [email protected]
työryhmän sihteeri, lainsäädäntöneuvos Arja Manner, puh. 09 1606 7692
työryhmän jäsen, lainsäädäntösihteeri, Minna Laherto, puh. 09 1606 7661
sähköposti: [email protected]

Työryhmän välimietintö

Tuija Brax
Sivun alkuun