Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä yksinkertaistaisi velallisten tulojen ulosmittausta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2023 14.29
Tiedote

Oikeusministeriö on julkaissut työryhmämietinnön sosiaaliturvaetuuksien ulosmittauksesta. Mietinnössä ehdotetaan sosiaaliturvaetuuksien ulosmitattavuuden yksinkertaistamista sekä tulojen ulosmittauksen laskennan uudistamista kokonaan.

Tällä hetkellä ulosmitattavia sosiaaliturvaetuuksia ovat esimerkiksi työeläke ja työttömän ansiopäiväraha. Esimerkiksi takuueläkettä ja työttömän peruspäivärahaa ei ulosmitata, mutta ne otetaan kuitenkin huomioon tuloina muita tuloja ulosmitattaessa. Tiettyyn tarkoitukseen myönnetyt etuudet, kuten asumistuki ja toimeentulotuki, taas jätetään kokonaan ulosmittauksen ulkopuolelle.  

Työryhmä esittää, että sosiaaliturvaetuuksien vaikutusta ulosmitattavuuteen vähennettäisiin siten, että jatkossa ulosmittauksen ulkopuolelle jäisivät vain ne etuudet, jotka on myönnetty eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla tiettyyn tarkoitukseen, kuten esimerkiksi asumistuki ja toimeentulotuki. Muut etuudet olisivat ulosmitattavia sen perusteella, ylittääkö etuuden määrä velalliselle jätettävän suojaosuuden määrän. Suojaosuus on rahamäärä, joka velalliselle on jätettävä toimeentulon turvaamiseksi. Kaikkea suojaosuuden ylittävää tuloakaan ei kuitenkaan ulosmitata.

Muutos yksinkertaistaisi sosiaaliturvaetuuksien ulosmittausta ja parantaisi ulosottovelallisten yhdenvertaista kohtelua.

Ulosmittauksen laskentasääntöihin kokonaisuudistus 

Lisäksi työryhmä ehdottaa ulosmittauksen laskentasääntöjen uudistamista. Jatkossa velallisen nettotuloista voitaisiin ulosmitata suojaosuuden vähentämisen jälkeen tietty prosenttiosuus tulojen suuruuden mukaan. 

Suojaosuuden euromäärä, elatuksen varassa olevien henkilöiden vaikutus sekä ulosmittausprosentit eri tulotasoilla edellyttävät vielä tarkempaa arviointia. 

Ulosmittauksen laskentasääntöjä uudistettaessa tulee arvioida tarkemmin myös vapaakuukausia ja ulosmittauksen määrän rajoittamista sekä elatusapuvelkojen perintää koskevien säännösten muutostarpeet.

Mietintö lähetetään lausunnolle ja siitä voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lisätietoja: hallitusneuvos Terhi Salmela, p. 0295 150 203, [email protected]

Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus, työryhmän mietintö

Sivun alkuun