Hyppää sisältöön
Media

Politiikan ''varjostus''-pilottihanke aktivoi nuoria

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.4.2010 9.00
Tiedote -

Espoon, Helsingin ja Seinäjoen oppilaita tutustuu poliittiseen päätöksentekoon huhtikuun aikana ”varjostamalla” kansanedustajia ja kunnanvaltuutettuja työssään. Varjostus alkaa 8. huhtikuuta, jolloin Nurmon lukion oppilaat vierailevat Helsingissä.

Tavoitteena on, että nuoret oppisivat, miten poliittinen päätöksenteko toimii valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla sekä vahvistaa heidän tietoisuuttaan omista osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksistaan.

”Varjostus” on oikeusministeriön koordinoimaan EPACE-hankkeeseen liittyvä pilottiprojekti. Mukana on kolme koulua: Nurmon lukio Seinäjoelta, Leppävaaran koulu Espoosta ja Högstadieskolan Lönkan Helsingistä. Pilottiprojektin taustalla ovat oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikkö, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry.

Kustakin koulusta osallistuu 6 - 11 oppilasta, jotka perehtyvät työpareina valitsemiinsa aiheisiin. Mukana on yhteensä 25 yhdeksäsluokkalaista tai lukiolaista.

Valtakunnallisina tapahtumapäivinä (8.4. ja 13.4.) oppilaat vierailevat muutamissa ministeriöissä ja eduskunnassa. Päivän aikana he seuraavat kansanedustajan työtä ja eduskunnan istuntoa sekä valintansa mukaan vierailevat jossakin järjestössä tai sanomalehden toimituksessa. Toisena päivänä he seuraavat oman kotikuntansa kunnanvaltuutetun työtä ja kunnanvaltuuston kokousta sekä tutustuvat kaupunkinsa hallintoon. Osa varjostettavista poliitikoista toimii sekä kunnanvaltuutettuna että kansanedustajana.

Euroopan komissiosta rahoitusta saavaa EPACE-hanke kartoittaa hyviä eurooppalaisia kansalaisvaikuttamisen käytäntöjä. Demokratiakasvatukseen liittyvässä varjostus-projektissa hyödynnetään Iso-Britannian kokemuksia hankkeista, joissa on pyritty aktivoimaan erityisesti syrjäytyneitä nuoria. Suomessa toteutettavaan pilottiprojektiin on puolestaan valittu taustoiltaan hyvinkin erilaisia nuoria. Suunnitelmissa on, että jo tulevana syksynä käynnistetään laajempi hanke saatujen kokemusten pohjalta.

Vierailuaikataulu:
8.4. Valtakunnallinen päivä: Nurmon lukio Seinäjoelta vierailee Helsingissä
13.4. Valtakunnallinen päivä: Leppävaaran koulu ja Högstadieskolan Lönkan (9. luokat) vierailevat Helsingissä

Paikalliset tapahtumapäivät:
19.4. Espoossa: Leppävaaran koulu tutustuu Espoon kaupungin päätöksentekoon
21.4. Helsingissä: Högstadieskolan Lönkan tutustuu Helsingin kaupungin päätöksentekoon
26.4. Seinäjoella: Nurmon lukio tutustuu Seinäjoen kaupungin päätöksentekoon

Nuorten kokemuksia poliitikkojen seurannasta voi lukea Allianssi ry:n verkkosivuilla osoitteessa: www.valtikka.fi/epace..

Projekti saa rahoitusta komission Fundamental Rights and Citizenship -ohjelmasta. EPACE-hanke osoitteessa: www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/EPACE/Home.

Lisätiedot:
tutkija Laura Ahokas, (oikeusministeriö), puh. 09 1606 7629
erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson (oikeusministeriö), puh. 09 1606 7966,
s-posti:[email protected]
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton pj., lehtori Riitta Mikkola, puh. 050 412 2711

Sivun alkuun