Hoppa till innehåll
Media

Unga aktiveras genom ett pilotprojekt med observation av politiker

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2010 9.00
Pressmeddelande -

Elever i Esbo, Helsingfors och Seinäjoki ska i aprilbekanta sig med politiskt beslutsfattande genom att "skugga" eller observera riksdagsledamöter och kommunfullmäktigeledamöter i deras arbete. Projektet börjar den 8 april, då eleverna från Nurmo gymnasium ska besöka Helsingfors.

Syftet med projektet är att de unga ska lära sig hur det politiska beslutsfattandet fungerar både på riksnivå och på kommunal nivå samt att öka de ungas kännedom om deras egna möjligheter att delta och påverka.

"Observation" är ett pilotprojekt som hänför sig till EPACE-projektet koordinerat av justitieministeriet. Tre skolor ska delta i projektet: Nurmon lukio i Seinäjoki, Leppävaaran koulu i Esbo och Högstadieskolan Lönkan i Helsingfors. Bakom projektet står justitieministeriets demokrati- och språkenhet, Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf och Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf.

Från varje skola ska 6-11 elever ta del i projektet, och parvis ska de bekanta sig med frågorna som de själva har valt. Sammanlagt 25 elever i nionde klass eller i gymnasium ska vara med i projektet.

Under observationsdagarna på riksnivå (8.4. och 13.4.) ska eleverna besöka några ministerier och riksdagen. Under dessa dagar ska de observera en riksdagsledamots arbete och riksdagens plenum samt besöka någon organisation eller tidningsredaktion enligt eget val. På den andra dagen ska eleverna observera arbetet av en kommunfullmäktigeledamot i sin egen hemstad och följa kommunfullmäktiges sammanträde samt bekanta sig med stadens förvaltning. En del av de observerade politikerna verkar både som kommunfullmäktigeledamot och som riksdagsledamot.

EPACE-projektet som finansieras av Europeiska kommissionen kartlägger europeiska goda praxis i anslutning till medborgarinflytande. I observationsprojektet, som hänför sig till demokratifostran, utnyttjas särskilt erfarenheterna som har fåtts från motsvarande projekt i Storbritannien med syftet att i synnerhet aktivera marginaliserade unga. Till det finländska projektet har man däremot valt unga med olika slags bakgrunder. Avsikten är att ett motsvarande men ett mer omfattande projekt ska inledas redan på hösten på basis av de erfarenheter som nu fås.

Tidsplan:
8.4. Observationsdagen på riksnivå: Nurmon lukio från Seinäjoki ska besöka Helsingfors
13.4. Observationsdagen på riksnivå: Leppävaaran koulu och Högstadieskolan Lönkan (9. klasser) ska besöka Helsingfors

Observationsdagarna på lokal nivå:
19.4. I Esbo: Leppävaaran koulu ska bekanta sig med Esbo stads beslutsfattande
21.4. I Helsingfors: Högstadieskolan Lönkan ska bekanta sig med Helsingfors stads beslutsfattande
26.4. I Seinäjoki: Nurmon lukio ska bekanta sig med Seinäjoki stads beslutsfattande

Man kan läsa om de ungas erfarenheter om observation av politikerna på Allians rf:s webbplats på adressen: www.valtikka.fi/epace.

Projektet får finansiering från kommissionens Fundamental Rights and Citizenship -program. Information om EPACE-projektet finns på adressen: www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/EPACE/Home


Ytterligare upplysningar:

Specialplanerare Niklas Wilhelmsson (justitieministeriet), tfn 09 1606 7966
e-post: fö[email protected]
Forskare Laura Ahokas (justitieministeriet), tfn 09 1606 7629
Ordförande för Förbundet för lärarna i historia och samhällslära, lektor Riitta Mikkola, tfn 050 412 2711

Tuija Brax
Tillbaka till toppen