Hyppää sisältöön
Media

Järjestöjen taloudellisen aseman parantamista selvitetty

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2011 7.00
Tiedote -

Oikeusministeriö on teettänyt yhdessä seitsemän muun ministeriön kanssa selvityksen kansalaisjärjestöjen taloudellisen aseman parantamisesta. Selvityksellä haetaan ratkaisuja muun muassa valtionhallinnon avustuskäytäntöihin liittyviin ongelmiin. Kansalaisjärjestöt tuottavat yhteiskunnallista hyötyä esimerkiksi täydentämällä julkista palvelutuotantoa.

Hallitus päätti selvityksen tekemisestä hyväksyttyään helmikuussa 2010 periaatepäätöksen demokratian edistämisestä Suomessa. Selvityksen ovat laatineet filosofian tohtori Aaro Harju ja yhteiskuntatieteiden tohtori Jorma Niemelä.

Selvityshenkilöt ehdottavat sosiaali- ja terveyspalveluihin niin sanottua julkisen palvelun velvoitetta niille aloille, joissa palveluntarjoajia ei ole (esimerkiksi päihdekuntoutus haja-asutusalueilla). Julkisen palvelun velvoite merkitsee, että yhteiskunnan on huolehdittava palvelun saatavuudesta.

Palvelujen tuottamista helpottamaan voitaisiin ottaa käyttöön yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamalli. Sen avulla järjestöt tuottaisivat palveluja esimerkiksi syrjäseutujen ja taantuvien alueiden asukkaille siten, että mahdollinen voitto käytettäisiin näiden palvelujen edelleen kehittämiseen ja yleishyödylliseen toimintaan. Ehdotuksen mukaan yhteiskunnallisen yrityksen malli tulisi sisällyttää seuraavan hallituksen ohjelmaan.

Järjestöjen asemaa tulisi selvityksen mukaan parantaa myös verohelpotuksilla. Olisi tärkeää varmistaa yleishyödyllisen kansalaistoiminnan verovapaus sekä selvittää järjestöille tehtyjen lahjoitusten verovähennysoikeutta.

Osa kansalaisjärjestöille suunnatusta rahoituksesta tulisi varata järjestörajat ylittäviin kehitysohjelmiin, joiden tavoitteet määriteltäisiin valtion ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöllä. Näin voitaisiin huolehtia myös erilaisia avustuksia vaille jäävien ryhmien äänen kuulumisesta ja niiden osallisuuden vahvistamisesta.

Valtakunnallisesti toimivien keskusjärjestöjen ja neuvontajärjestöjen oheen ehdotetaan perustettavaksi alueellisia neuvontakeskuksia. Niistä pienetkin järjestöt saisivat neuvoja rahoituksen hakemiseen sekä koulutusta yhden luukun periaatteella.

Selvitys lähetetään lausuntokierrokselle. Kevään aikana oikeusministeriö järjestää selvitystä koskevan keskustelu- ja kommentointitilaisuuden.

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson, puh. 09 1606 7966
sähköposti: [email protected]

Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset

Sivun alkuun